Menu top

Gewijzigde Arbowet!

1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd! Reden is dat de overheid meer aandacht wil voor preventie en de samenwerking tussen reguliere- en bedrijfsgezondheid. Tot 1 juli 2018 hebben werkgevers met een […]

lees verder ...

Privacy in de kerk

De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp. Het is goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kerkleden. De Autoriteit persoonsgegevens kan voor overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) boetes […]

lees verder ...

Interim Predikant in 2017

Een nieuw fenomeen doet zijn intrede binnen de GKv en NGK kerken: de interim-predikant. Aanleiding was de opdracht van de Generale Synode in 2014 aan het deputaatschap Bemiddeling en Begeleiding om een […]

lees verder ...

BKW-Basis van start!

SKW is gestart met de pilot van de nieuwe dienst Begeleiding Kerkenwerk Basis.  Op 9 februari 2017 werd deze dienst gepresenteerd op de vergadering van classis Hattem. De aanwezige vertegenwoordigers van de […]

lees verder ...
© copyright Steunpunt Kerkenwerk