Menu top

Even voorstellen…

Vanaf 1 januari is Mariët Apperloo actief in het team van SKW. Mariët is bureaucoördinator en neemt daarmee de taken over van Rianne Weijma. Mariët heeft Godsdienst Pastoraal Werk gestudeerd aan de […]

lees verder ...

Gewijzigde Arbowet!

1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd! Reden is dat de overheid meer aandacht wil voor preventie en de samenwerking tussen reguliere- en bedrijfsgezondheid. Tot 1 juli 2018 hebben werkgevers met een […]

lees verder ...

Privacy in de kerk

De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp. Het is goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kerkleden. De Autoriteit persoonsgegevens kan voor overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) boetes […]

lees verder ...
© copyright Steunpunt Kerkenwerk