Menu top

Functioneren predikanten

Een predikant is de door God gegeven herder, leraar en geestelijk leider van de gemeente. Dit is een mooie, maar ook verantwoordelijke taak. Belangrijk is om vanaf de aanstelling de wederzijdse verwachtingen over taakverdeling en benodigde competenties goed te bespreken en regelmatig te evalueren. Dit maakt het functioneren van de predikant transparant. Om dit goed te laten verlopen is het houden van een jaarlijks functioneringsgesprek aan te raden.

Met onderstaande handreikingen geeft Steunpunt Kerkenwerk u een richtlijn en ondersteuning/begeleiding bij het houden van het functioneringsgesprek. De handreikingen beschrijven welke onderwerpen belangrijk zijn en welke stappen u kan volgen.

Handreiking GKv

Handreiking functioneren predikant

De bijlagen die kunnen helpen bij de voorbereiding van het gesprek stellen wij als werkdocument beschikbaar.

Werkdocument Handreiking Functioneren predikant, Bijlage 1: Stappenplan voor het functioneringsgesprek
Werkdocument Handreiking Functioneren Predikant, Bijlage 2: Mogelijke gespreksonderwerpen
Werkdocument Handreiking Functioneren Predikant, Bijlage 3: Evaluatiesystemen
Werkdocument Handreiking Functioneren Predikant, Bijlage 4: Vragenlijst evaluatie prediking en pastoraat
Werkdocument Handreiking Functioneren Predikant, Bijlage 5: Enquête catechisatie
Werkdocument Handreiking Functioneren Predikant, Bijlage 6: Vragenlijst m.b.t. materiële zaken
Werkdocument Handreiking Functioneren Predikant, Bijlage 7: Formulier functioneringsgesprek predikant
Werkdocument Handreiking Functioneren Predikant, Bijlage 8: Akkoordverklaring gespreksverslagen en afsprakenlijst

Handreiking NGK

Beleidsmatig behouden de verschillende commissies binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken hun eigen verantwoordelijkheid. In de loop van 2017 zal SKW met de verschillende commissies om tafel gaan om kennis op te doen van alle dossiers en om verdere samenwerking op elkaar af te stemmen.

Handreiking voor het evaluatiegesprek van predikant en kerkenraad

Gerelateerd

Begeleidingscommissie Beroepsprofiel Materiële regelingen
© copyright Steunpunt Kerkenwerk