Menu top

Dhr. J. Muurling, Groningen

Contactgegevens

Jetze Muurling
Veenplasweg 25, Groningen
Telefoonnummer: 050 5415269// 06 51 29 33 35

E-mail: muurling.gr@home.nl
Website: zie LinkedIn

Aanbod

Mijn ‘aanbod’ wordt vooral ingegeven door de drijfveer van mogelijkheden tot verzoening binnen kerkelijke context. Niks zo moeilijk, maar ook niks zo van elementair belang! Verzoening niet alleen op basis van gebod, maar op basis van eigen motieven!

In het algemeen: Conflicten binnen kerkelijke context.

Specifieker:

 • conflicten binnen of met kerkenraden
 • conflicten binnen of met kerkelijke commissies
 • zusters en broeders onderling

maar ook:

 • Conflicten in de relationele sfeer. Denk aan huwelijks- en gezinsrelaties.
 • Conflicten binnen het onderwijs.
 • Bijv. ouders met onderwijzend personeel, of binnen onderwijsteams.

Ervaring

Ervaring op bovengenoemde gebieden. Dit naast de vele ervaring opgedaan in pastoraat, hulpverlening en onderwijs.
Huidige functies:

 • Pastoraal werker (bijzonder pastoraat) GKv te Groningen Zuid.
 • Docent aan de opl. Godsdienst Pastoraal werk aan de Geref. Hogeschool te Zwolle (stagecoördinator / mentor / tutor, colleges conflicthantering)
 • Zie verder LinkedIn.

Aanpak

Zoals aangegeven binnen formele richtlijnen voor mediation:

 • (Tel) intake met beide partijen
 • Opstellen mediationcontract
 • Afsluiting middels vaststellingsovereenkomst

Integriteit middels afspraken op gebied van vertrouwelijkheid, c.q. geheimhouding is essentieel voor een goed mediationproces.

Lid beroepsvereniging:

Platform Church Mediation

Referenties:

Op verzoek beschikbaar.

Te verwachten resultaat na mediation

Bij vaststellingsovereenkomst: een oplossing, gefaciliteerd door mediator, die voor beide partijen aanvaardbaar is en basis is voor verder relationeel herstel, verzoening.

Kosten

Op aanvraag. 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk