Menu top

Drs. H.R. Schaafsma, Kampen

Contactgegevens

Drs. H.R. Schaafsma
Sterrekroos 9
8265 LN Kampen
Telefoonnummer: 038 33 32 451// 06 20 41 29 63
E-mail: hrs@schaafsmaenpartners.nl
Website: www.schaafsmaenpartners.nl

Aanbod

Bij mediation gaat het er om dat partijen onder leiding van een onafhankelijke, neutrale, deskundige derde werken aan de oplossing van een geschil. Door mijn jarenlange ervaring, juist in een kerkelijke omgeving en binnen een kerkelijke setting kan ik die rol goed vervullen op het terrein van huwelijk en gezin, predikanten en kerkenraden, bij gemeenten en groepen.

Mijn neutraliteit en deskundigheid worden gerespecteerd en ik werk resultaatgericht. Daarbij gaat de kerkelijke omgeving mij ter harte, zodat ik vredestichtend wil werken vanuit een diepe overtuiging dat conflicten in de gemeente van Christus niet kunnen blijven bestaan.

Ervaring

Vanaf 2001 mediator, NMI-gecertificeerd en register met specialisaties:

  • Kerken en kerkenraden, evangelische en pinkstergemeenten
  • Arbeidsmediation
  • Family and divorce
  • Groepen en complexe samenwerkingsverbanden
  • Docent/trainer aan de opleiding tot mediator van de Christelijke Hogeschool Ede

Aanpak

  • Intakegesprek
  • Plan van aanpak
  • Mediationcontract
  • Vaststellingsovereenkomst

Lid beroepsvereniging:

CNV Vakmensen, NMI, Ned. Ver. Mediators, Platform Churchmediatiors.

Referenties:

Op verzoek beschikbaar.

Te verwachten resultaat na mediation

Een mediation is er op gericht dat partijen onder leiding van een onafhankelijke, deskundige, neutrale derde werken aan de oplossing van een geschil. Als dit lukt, bestaat het resultaat uit een gezamenlijk gedragen oplossing neergelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Kosten

€ 125,- tot € 175,- per uur, exclusief btw. 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk