Menu top

Terugkijken: webinar over concept Materiële regeling predikanten 2024

Sinds 2018 is er een werkgroep actief geweest bestaande uit betrokkenen van Predikantenvereniging|CGMV, Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA), Vereniging VSE en Steunpunt Kerkenwerk om in het kader van de hereniging van NGK en GKV de materiële regelingen voor predikanten te harmoniseren naar één regeling.

Proces
Het is een lang traject geweest waarvan de inhoud niet altijd gedeeld kon worden. Het is heel belangrijk een dergelijk proces zorgvuldig te doen en zaken goed uit te zoeken en daar waar mogelijk de regeling ook te actualiseren passend bij deze tijd. Het grotendeels ongewijzigd verlengen van de materiële regelingen in de afgelopen jaren heeft de werkgroep geholpen om met volle aandacht aan de nieuwe regeling te kunnen werken. Mogelijk is het geduld van kerken en predikanten daarbij ook op de proef gesteld. Inmiddels ligt er een concept van de Geharmoniseerde Materiële regeling predikanten 2024.

Download: Concept Geharmoniseerde Materiële Regeling Predikanten 2024

 
Webinars
Predikantenvereniging|CGMV en Steunpunt Kerkenwerk organiseerden op 30 november in de middag een webinar voor predikanten en in de avond een webinar voor kerken om dit concept door te nemen. PV|CGMV en SKW deden dit samen om de goede samenwerking te onderstrepen, maar ook uit de gezamenlijke overtuiging dat er een evenwichtige regeling voorligt die recht doet aan de verschillende belangen die er zijn.

Beide webinars zijn bedoeld om predikanten en kerken te informeren en vragen die er leven zo goed mogelijk te beantwoorden. Er worden dus geen besluiten genomen. Afhankelijk van de reacties op de conceptregeling kan het zijn dat de werkgroep na de gehouden webinars nog gaat kijken of er aanpassingen of verduidelijkingen nodig zijn.

Terugkijken
Kijk hier het webinar voor predikanten terug.

Kijk hieronder het webinar voor kerken terug.

Vragen
Blijven er na het bekijken van het concept en het webinar vragen over? Stuur deze op dan via info@steunpuntkerkenwerk.nl. Deze gestelde vragen zullen we per mail beantwoorden.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk