Menu top

30 november: webinar over concept Materiële regeling predikanten 2024

Sinds 2018 is er een werkgroep actief geweest bestaande uit betrokkenen van Predikantenvereniging|CGMV, Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA), Vereniging VSE en Steunpunt Kerkenwerk om in het kader van de hereniging van NGK en GKV de materiële regelingen voor predikanten te harmoniseren naar één regeling.

Proces
Het is een lang traject geweest waarvan de inhoud niet altijd gedeeld kon worden. Het is heel belangrijk een dergelijk proces zorgvuldig te doen en zaken goed uit te zoeken en daar waar mogelijk de regeling ook te actualiseren passend bij deze tijd. Het grotendeels ongewijzigd verlengen van de materiële regelingen in de afgelopen jaren heeft de werkgroep geholpen om met volle aandacht aan de nieuwe regeling te kunnen werken. Mogelijk is het geduld van kerken en predikanten daarbij ook op de proef gesteld. Inmiddels ligt er een concept van de Geharmoniseerde Materiële regeling predikanten 2024.

Download: Concept Geharmoniseerde Materiële Regeling Predikanten 2024

 
Webinar
Predikantenvereniging|CGMV en Steunpunt Kerkenwerk organiseren op 30 november in de middag een webinar voor predikanten en in de avond een webinar voor kerken om dit concept door te nemen. PV|CGMV en SKW doen dit graag samen om de goede samenwerking te onderstrepen, maar ook uit de gezamenlijke overtuiging dat er een evenwichtige regeling voorligt die recht doet aan de verschillende belangen die er zijn.

Beide webinars zijn bedoeld om predikanten en kerken te informeren en vragen die er leven zo goed mogelijk te beantwoorden. Er worden dus geen besluiten genomen. Afhankelijk van de reacties op de conceptregeling kan het zijn dat de werkgroep na de gehouden webinars nog gaat kijken of er aanpassingen of verduidelijkingen nodig zijn.

Praktisch
Het webinar voor kerken wordt gehouden op 30 november van 19:30 – 21:00. Klik op onderstaande link om naar de vergadering te gaan.

Webinar voor kerken 30 november 19:30 uur
 
Het webinar is na afloop terug te kijken via een link die hier zal verschijnen.

Vragen
Verder willen we jullie verzoeken eventuele vragen over de inhoud van de concept regeling aan ons te sturen vóór 21 november 2022 via info@steunpuntkerkenwerk.nl. Deze gestelde vragen zullen we dan in het webinar beantwoorden.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk