Menu top

Algemene Ledenvergadering 12 juni 2024

Deze pagina bevat alle informatie rondom de Algemene Ledenvergadering 2024 SKW DV 12 juni a.s. De vergadering vindt plaats vanaf 16:00 uur en zal net als afgelopen december op locatie in Ermelo t.w. Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 zijn. Ook digitaal deelnemen is mogelijk. 

Aansluitend aan de ALV SKW zal de ALV VSE plaats vinden. Tijdstip: 19:30-22:00 uur. Ter informatie: déze vergadering kan níet digitaal worden bijgewoond. Tussendoor wordt voor de mensen die aan beide vergaderingen deel willen nemen een maaltijd verzorgd. U kunt zich, desgewenst, aanmelden voor de maaltijd via het formulier onderaan deze pagina. 


Algemeen


 

Stemmen

Leden kunnen tijdens de vergadering in Ermelo, met een bewijs van afvaardiging, een stem uitbrengen.

  • Bewijs van afvaardiging [klik hier]
  • Wilt u een ander stemgerechtigd lid of het bestuur machtigen namens u te stemmen kan dat middels dit formulier [klik hier]

Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn in Ermelo? Dan kunt u d.m.v. een live verbinding meekijken tijdens de ALV. Er wordt u dan, tijdens de vergadering, de mogelijkheid geboden om namens uw kerk digitaal te stemmen. Mochten er inhoudelijke vragen zijn, dan kunt u deze vooraf mailen naar info@steunpuntkerkenwerk.nl. Doe dit dan s.v.p. uiterlijk 10 juni a.s. Tijdens de vergadering is er voor de online deelnemers geen mogelijkheid om mee te praten of vragen te stellen. Wenst u voorafgaand aan de vergadering een amendement in te dienen dan ontvangen wij die ook graag maandag 10 juni.

Indien u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om online te stemmen vink dan hieronder in het aanmeldformulier ‘Onze kerk wil graag digitaal stemmen’ aan.

Uw kerk ontvangt dan een unieke stemcode waarmee de stem uitgebracht kan worden.


 

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om uw kerk aan te melden voor de Algemene Ledenvergadering Steunpunt Kerkenwerk 12 juni 2024.

    © copyright Steunpunt Kerkenwerk