Menu top

Jaarplan 2018-2019

Welke speerpunten in 2018/2019?

Kerkelijk personeelsbeleid: “voor een kerk die werkt”!

Er is veel vraag naar verdieping van kennis en ondersteuning op het gebied van kerkelijk personeelsbeleid. Wat is er meer nodig om als kerk goed werkgever te zijn? En hoe kunnen de werkers in de kerk begeleid en toegerust worden in het maken van de juiste (loopbaan)beslissingen? Voor meer informatie hierover gaat u naar www.kerkelijkpersoneelsbeleid.nl.

De NGK kerken

In 2018/2019 integreren we alle operationele processen van de NGA (Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken). In 2018 ondersteunen we 80% van de mogelijke taken van andere NGK commissies en starten we met de loopbaanondersteuning en mobiliteit van NGK predikanten. In 2019 breiden we deze ondersteuning uit naar 100%.

Harmonisatie van regelingen NGK/GKv

We stellen onszelf ten doel in 2018 één regeling voor kerkelijk werkers en eind 2019 één regeling voor predikanten te realiseren.

Beweging in Rechtspositie Dominee’s (BIRD)

In opdracht van de Raad van Advies is een werkgroep BIRD op zoek naar creatieve en vernieuwende oplossingen voor het (tijdelijk) aanstellen en flexibel inzetten van predikanten. Een update volgt op de regioavonden 2018!

Financiële dienstverlening

Eind 2018 informeren wij de kerken over de mogelijkheid om de salarisadministratie van bijvoorbeeld kosters en kerkelijk werkers bij SKW onder te brengen. Ook wordt het mogelijk ondersteuning te ontvangen in andere taken die behoren tot de financiële boekhouding.

Continuïteit

De kerken als lid staan bovenaan. De hoogste prioriteit heeft ons dagelijks advieswerk. Dat bepaalt onze agenda! Ten behoeve van dat advieswerk worden handreikingen regelmatig bijgewerkt, informatie op de website inzichtelijker gemaakt en zo veel als mogelijk ondergebracht in de geautomatiseerde processen binnen het bureau.

U bepaalt!

Uw inbreng bepaalt ons werk!! U krijgt de gelegenheid mee te praten en te beslissen tijdens de:

  • regioavonden 2018;
  • jaarvergadering 2019 met verantwoording in cijfers en jaarverslag
  • dagelijks via onze helpdesk; klik voor contactinformatie.

Tot slot

SKW laat zich inspireren door de praktijk van de lokale kerk. Onze beleidsplannen zijn daarom dynamisch. Heeft u suggesties of ideeën over ons beleid? Weet u waar SKW nog meer van waarde kan zijn voor uw kerk?

Met liefde gaan we met u in gesprek!

 

Gerelateerd

Beleid en jaarverslagenTeam SKW

© copyright Steunpunt Kerkenwerk