Menu top

Begeleiding Kerkenwerk

SKW ziet dat er in veel kerken behoefte is aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen kerkenraden, begeleidings-, vertrouwenscommissies en de predikant. Het blijkt dat veel van de beschikbare instrumenten hiervoor niet of nauwelijks worden gebruikt.

Met de dienst Begeleiding Kerkenwerk (BKW) wil SKW graag inspelen op deze signalen, om zo de onderlinge samenwerking, verbondenheid en dienstbaarheid aan de kerk te versterken en daarmee het welzijn van alle betrokken partijen. Dat zijn essentiële factoren voor het werk in de kerk. Werk dat niet altijd eenvoudig is… zeker als onderlinge verwachtingen uiteenlopen of wanneer er lastige situaties ontstaan. De samenwerking en verbondenheid komen daarmee onder druk te staan. Juist in die situaties is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven; externe ondersteuning kan daaraan bijdragen.

Diensten onder BKW:

BKW-Basis BKW-Maatwerk Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) Mediation Interim predikant
© copyright Steunpunt Kerkenwerk