Menu top

Enquête BKW Basis

BKW (Begeleiding Kerkenwerk) Basis is een enquête voor uw gemeente met de focus op ondersteuning bij het kerkelijk personeelsbeleid.

Deze periodieke dienst komt eens per vier jaar voorbij bij elke GKV en NGK gemeente en is gratis. Met een externe blik geeft Steunpunt Kerkenwerk (SKW) u inzicht en handvatten voor uw rol als “werkgever”. Het doel is om op tijd te signaleren of interventies en instrumenten nodig zijn.

Lees ook: Wat is kerkelijk personeelsbeleid? Preventie, instrumenten en toerusting

Hoe loopt het traject?  
Een adviseur kerkelijk personeelsbeleid van SKW komt langs op uw classis of regiovergadering met een korte presentatie. Daarna neemt SKW contact op met de gemeenten. De scriba ontvangt een mail en stuurt de uitnodiging voor de enquête alleen naar de (volledige) kerkenraad, vertrouwenspersoon en waar aanwezig de predikant(en), kerkelijk werker(s), begeleidingscommissie en koster(s).

Na de sluitingsdatum van de enquête analyseert SKW de respons en bespreekt deze met een contactpersoon van de gemeente. Dit om de context te begrijpen. De kerkenraad ontvangt daarna een  verslag met aanbevelingen. Hierin staat wat goed gaat en wat aandachtspunten zijn. De aanbevelingen ondersteunen de raad om de juiste ondersteuning waar nodig in te inschakelen. Tot slot bundelen we de aanbevelingen van de gemeenten anoniem in een verslag aan de classis of regio.

Inhoud
De enquête bestaat uit 5 thema’s;

  • pastoraat
  • samenwerking
  • dynamiek (relatie naar buiten / specifieke doelgroepen)
  • visie en leidinggeven (kerkenraad)
  • functioneren (predikant, kerkelijk werker, koster)

De vragen bij de thema’s zijn bewust in stellingen geformuleerd en er ontbreken neutrale antwoordopties. De doelstelling is namelijk signaleren en niet het doen van wetenschappelijk verantwoord onderzoek.

Zorgvuldigheid
SKW gaat vertrouwelijk om met de gegevens uit de enquête. Niemand buiten SKW krijgt inzage in de resultaten, er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en in het verslag dat de respondenten ontvangen zijn antwoorden niet te herleiden naar specifieke personen. Bij een te lage respons verstuurt SKW helemaal geen verslag om te voorkomen dat signalen te herleiden zijn.

Deze dienst is ontwikkeld op vraag van de gemeenten en leden SKW en Raad van Advies in Predikantszaken. Dit nadrukkelijke verzoek kwam naar aanleiding van jarenlange ervaring met het helpen van gemeenten bij advies- en/of conflictsituaties. In de toekomst is de hoop dat dit instrument een aanvulling is op de kerkvisitatie.

Ervaringen van andere gemeenten? Vraag de informatie op bij SKW of neem een kijkje op de pagina: BKW Basis Ervaringsverhalen uit 2017, 2018, 2019

Liever een samenvatting in een filmpje? Bekijk ook eens:

Meer weten over de achtergrond van de enquête BKW Basis? Lees: Informatie BKW – Basis

Gerelateerd

Begeleiding Kerkenwerk BKW onderlinge ruiling predikanten Functioneren predikanten Supervisie / Coaching Mediation

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk