Menu top

BKW Basis

                                              Logo

BKW (Begeleiding Kerkenwerk) Basis is een analyse van uw gemeente met de focus op het gebied van kerkelijk personeelsbeleid. Deze periodieke basis dienstverlening komt eens per drie jaar voorbij en is gratis. Met een externe blik en een korte enquête geeft SKW u inzicht en handvatten voor uw rol als “werkgever”. Het doel is om op tijd te signaleren of interventies en instrumenten nodig zijn.

Hoe loopt het traject?
SKW komt langs op uw classis met een introductie presentatie. Vervolgens neemt SKW contact op met elke scriba per mail. Zij ontvangen de uitnodiging en sturen dit door naar kerkenraad en werkers in de kerk. Dit zijn: predikant(en), kerkelijk werker(s), koster(s), de (brede) kerkenraad en een vertrouwenspersoon of begeleidingscommissie. Zij vullen de korte digitale enquête in. Na sluitingsdatum van de enquête analyseert SKW de resultaten en bespreekt deze met een contactpersoon uit de kerk. De gemeente en classis ontvangen een geanonimiseerd verslag met een pagina aanbevelingen. Hierin staat wat mogelijk aandacht verdient en kunt u eventueel met SKW of andere partijen uit het netwerk een vervolgtraject starten. BKW Basis wordt per regio uitgevoerd om ook de classes te kunnen adviseren over de mogelijkheden van (verdere) onderlinge samenwerking.

Inhoud
SKW brengt vijf dimensies in beeld die aan de basis staan van goed functioneren binnen de kerk. De dimensies zijn: pastoraat, samenwerking, dynamiek (relatie naar buiten / speciale doelgroepen), visie en leidinggeven en functioneren.  De vragen zijn bewust in algemene stellingen geformuleerd, omdat het gaat om een analyse. Geen gedetaileerd onderzoek.

Zorgvuldigheid
SKW gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens uit de enquête. Niemand buiten SKW krijgt inzage in de resultaten, wij slaan geen NAW of persoonsgegevens op en in het verslag dat u na afloop ontvangt zijn antwoorden niet te herleiden naar specifieke personen en/of functies. Bij een te lage response versturen wij helemaal geen verslag, om te voorkomen dat resultaten te herleiden zijn.

We ontwikkelden deze dienst in samenwerking met de kerken, Raad van Advies in Predikantszaken en Generale Synode 2017. Dat deden we op hun nadrukkelijke verzoek en naar aanleiding van onze jarenlange ervaring met het helpen van kerken bij advies- en/of conflictsituaties. In de toekomst hopen wij dit instrument samen te laten werken met de kerkvisitatie.

Meer weten over de inhoud  en achtergrond van BKW Basis? Lees: Informatie BKW – Basis

Bekijk ook eens ons introductiefilmpje:

Benieuwd naar de praktijkervaringen met BKW Basis? Twee kerkenraadsleden van de gereformeerd vrijgemaakte kerk te Dronten – Noord delen in onderstaand filmpje hun verhaal:

Gerelateerd

Begeleiding Kerkenwerk BKW onderlinge ruiling predikanten Functioneren predikanten Supervisie / Coaching Mediation

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk