Menu top

 
 
 


BEGELEIDING KERKENWERK BASIS

Dynamiek in beeld: zo houd je kerk-zijn leuk!

Peil hoe jouw gemeente er voor staat en wat
Steunpunt Kerkenwerk hierin voor jullie kan betekenen!


GEMEENTEN

Alle gemeenten doen mee! BKW Basis is een enquête voor uw gemeente met de focus op kerkelijk personeelsbeleid. De enquête komt eens per vier jaar voorbij en is gratis. Het doel is om op tijd te signaleren, instrumenten te bieden of kerkenraden te wijzen op netwerk van externe professionals.


DEELNEMERS

U kan deelnemen aan de enquête als:

KERKENRAAD | PREDIKANT| KERKELIJK WERKER | KOSTER | BEGELEIDINGSCOMMISSIE | VERTROUWENSPERSOONINHOUD

SKW brengt vijf thema’s in beeld die aan de basis staan van goed functioneren binnen de kerk. Dit zijn:

PASTORAAT | SAMENWERKING | DYNAMIEK | VISIE EN LEIDINGGEVEN | FUNCTIONERENCONTACT
Heeft uw ideeën om deze enquête nog beter te maken of andere opmerkingen, neem dan contact op met onze adviseur kerkelijk personeelsbeleid, Corinne Starreveld.

info@steunpuntkerkenwerk.nlAANBEVELINGEN

SKW belt na sluiten van de enquête eerst met een contactpersoon van uw gemeente . Op basis van de resultaten stelt SKW aanbevelingen op over kerkelijk personeelsbeleid en / of verwijst door. Daarna ontvangen alle deelnemers het verslag.


ERVARINGSVERHALEN

SKW geeft bij de start en eind van een BKW Basis traject een presentatie op de classis.

Lees hier de ervaringen en classisverslagen:


Meer weten over de inhoud en achtergrond van BKW Basis?
Lees: Informatie BKW – Basis

© copyright Steunpunt Kerkenwerk