Menu top

BKW – Omgevingsanalyse

Inzicht krijgen in de samenwerking tussen gemeente, predikant en kerkenraad? Doe onze omgevingsanalyse!

Hoe denken gemeenteleden, kerkenraad en predikant in uw gemeente over belangrijke thema’s en elkaars functioneren? Relevante vragen als u de samenwerking tussen de gemeente, kerkenraad en predikant in uw gemeente wilt verbeteren of evalueren. Speciaal hiervoor ontwikkelden we een omgevingsanalyse, een belangrijk instrument in onze dienst Begeleiding Kerkenwerk. Iets voor uw gemeente?

Een omgevingsanalyse is een onderzoek waarmee we in uw gemeente de huidige situatie/samenwerking in kaart brengen, inclusief de knelpunten en uitdagingen. Dat gebeurt online, via anonieme vragenlijsten over zes thema’s: aanbidding, gemeenschap, discipelschap, werfkracht, bediening en organisatie.

Lees verder in onderstaand informatiepakket:

Informatiepakket BKW-Omgevingsanalyse

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk