Menu top

Mediation

Mediation is een vorm van (conflict)bemiddeling waarbij met behulp van een neutrale derde, de mediator, getracht wordt een geschil op te lossen. Mediation vindt plaats nadat de communicatiestoornis tussen gesprekspartners is besproken en is teruggebracht tot hanteerbare proporties. Het doel is een oplossing tot stand te brengen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator heeft slechts de procesregie in handen. Hij/zij blijft bewust inhoudelijk op afstand en laat daarmee partijen zelf hun geschil oplossen. Partijen zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Het reglement voor de pool van mediators leest u in onderstaande document:

Reglement Mediation

 

Als mediator zijn vanuit de CGK, GKv en NGK beschikbaar:

Drs. J.F. (Koos) Geerds, Dalfsen
Mw. A.F. (Aafke) Vreugdenhil – de Blécourt, Hilversum
Mw. W. (Wilma) Koopman, Zeewolde
Dhr. J.W. (Jan Willem) van Dommelen, Veenendaal
Mw. Drs. M. (Marijke) Chaudron, Leiden
Dhr. P. (Peter) van Genderen, Houten
Dhr B. (Bert) Moolhuizen, Erica
Dhr A. (Arend) Visser, Werkendam

 

Contactpersoon Mediation

Als u vragen hebt of meer informatie wilt over mediation kunt u contact opnemen met Steunpunt Kerkenwerk, info@steunpuntkerkenwerk.nl, tel: 038-4270455

Klachten

De mediator is gebonden aan het hierboven vermelde document Reglement Mediation. Een partij kan binnen twaalf maanden na beëindiging van de mediation bij de klachtencommissie een klacht indienen volgende het reglement van de klachtencommissie. In het Reglement Mediation is een klachtenregeling opgenomen.

Samenstelling Klachtencommissie

 

Gerelateerd

Supervisie/Coaching
© copyright Steunpunt Kerkenwerk