Menu top

Mw. Drs. M. Chaudron, Leiden

ContactgegevensMarijke Chaudron

Mw. Drs. Marijke Chaudron
Leeuwerikstraat 7
2333 VV Leiden 
Telefoonnummer: 06 38 00 38 76
E-mail: sleutelcoach@gmail.com
Website: www.sleutelcoach.nl

Aanbod

Mensen zijn relationele schepsels. Als er onderlinge verbondenheid en openheid is geeft dat ruimte en energie, maar waar het hapert in de relaties hapert ook het functioneren. Binnen de kerk en binnen familie of gezin weegt dat eens te meer. Als onpartijdige maar betrokken buitenstaander help ik om elkaar weer te verstaan en te kunnen benoemen wat er onder het conflict zit.

Ervaring

  • Als arbeids- en organisatiepsycholoog in een grote organisatie gewerkt met de belangen van directie en medewerkers
  • In kerkelijke context en – relaties; huwelijk en relatie

Aanpak

Beide partijen kort spreken over hun behoeften. Daarna gezamenlijk gesprek(ken) waarin beide partijen in gesprek gaan over wat voor hen van belang is. Vanuit het elkaar begrijpen kan er een gedeelde oplossing bereikt worden.

Lid beroepsvereniging

Stichting Registratie voor professioneel begeleiders (STiR).

Referenties

Op aanvraag.

Te verwachten resultaat na mediation

Een oplossing van het conflict die de wezenlijke elementen voor beide partijen bevat en voor beiden aanvaardbaar is. Maar ook handvatten om in de toekomst met nieuwe geschillen om te gaan.

Kosten

Op aanvraag. 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk