Menu top

Dhr. B. (Bert) Moolhuizen, Erica

ContactgegevensBert Moolhuizen

Bert Moolhuizen / ConsenQuest mediation
Ericasestraat 107
7887 GD Erica
Telefoonnummer: 06 19264382 
E-mail: info@consenquest.nl  
Website: www.consenquest.nl

Aanbod

  • Begeleiden van conflicten binnen kerken, bij kerkenraden, commissies, predikant, gemeenteleden
  • Begeleiden van conflicten in de relationele sfeer, binnen gezinnen en families, incl. huwelijksproblemen en echtscheiding
  • Conflict coaching
  • Procesbegeleiding bij complexe besluitvormingsprocessen
Ervaring
  • Conflictbemiddeling binnen kerken
  • (Echtscheidings)mediation
  • Conflict coaching en verzorgen van trainingen
  • Ruime leidinggevende ervaring in verschillende (non-)profitorganisaties
  • Divers functies binnen de kerkelijk gemeente en het landelijk kerkverband

Aanpak

Als mediator breng ik de communicatie tussen de bij het conflict betrokkenen weer op gang. Ik begeleid de gesprekken en bewaak het proces waarbij de betrokkenen zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing voor de gerezen problemen. Ik werk volgens de regels van de Mediatorsfederatie Nederland. Meer informatie hierover vindt u op mijn website.

De aanpak hangt af van de situatie. Over het algemeen begint het traject met een intakegesprek, op grond waarvan er een plan van aanpak opgesteld wordt. De afspraken over het proces worden vastgelegd in een mediation overeenkomst. De tijdens het traject gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Lid beroepsvereniging

MfN Registermediator, Nederlandse Mediatorsvereniging, Platform Church Mediation, Netwerk Christen Familie Mediators

Referenties

Op verzoek beschikbaar.

Te verwachten resultaat na mediation

Herstel van de communicatie, toekomstgerichte afspraken, grotere vaardigheid om met conflicten om te gaan

Kosten

Afhankelijk van de aard en omvang van de problematiek. Gebaseerd op een uurtarief van € 90,– per uur incl. BTW. 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk