Menu top

Dhr. J.W.A. van Dommelen, Veenendaal

ContactgegevensJan Willem van Dommelen

Mr. J.W.A. (Jan Willem) van Dommelen
Nieuweweg 40-42 / Postbus 1400
3905 LN Veenendaal  / 3900 BK Veenendaal
Telefoonnummer: 0318 53 17 80 // 06 53 39 88 08
E-mail: vandommelen@bvd-advocaten.nl 
Website: www.bvdadvocaten.nl

Aanbod

Gestructureerde en adequate bemiddelingsbegeleiding na kennismaking.

Ervaring

Ik heb 30 jaar ervaring in bemiddelingen op allerlei terrein in familie- en gezinssituaties, tussen echtgenoten, binnen ondernemingen, kerken en stichtingen en tussen medezeggenschapsorganen en bestuurders.

Aanpak

De werkelijke belangen liggen onder het (juridisch) zichtbare speelveld. In bemiddeling gaan we daar naar op zoek. Het gaat om het luisteren naar beide verhalen en onderzoeken wat beide partijen belangrijk vinden. Dat gebeurt wel onder strakke regie waarbij tijdpad en afspraken worden vastgelegd.

Lid beroepsvereniging

Referenties

Vanwege beroepsgeheim niet beschikbaar.

Te verwachten resultaat na mediation

Als beide partijen beseffen dat conflicten in stand houden alleen maar verliezers oplevert, winnen mensen die tegenover elkaar staan altijd als beiden het kunnen opbrengen voor bemiddeling te kiezen.

Kosten

Gematigd uurtarief van € 175,- ex. BTW. 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk