Menu top

Drs. H.R. Schaafsma, Kampen

Contactgegevens

Drs. H.R. Schaafsma
Sterrekroos 9
8265 LN Kampen
Telefoonnummer: 06 204 129 63
E-mail: hrs@schaafsmaenpartners.nl
Website: www.schaafsmaenpartners.nl

Aanbod

  • Mediation, conflictbemiddeling, advies, coaching en persoonlijke begeleiding
  • Specialisaties: samenwerkingsvraagstukken en conflictbemiddeling in kerken, organisaties, huwelijk, gezin en echtscheiding, arbeidsvraagstukken etc.

Ervaring

  • Zelfstandig gevestigd sinds 1998
  • Naast uitvoerend mediator ook docent aan de opleiding tot mediator aan de Christelijke Hogeschool Ede
  • Ruime ervaring op alle genoemde terreinen in verschillende functies en rollen

Aanpak

Het eerste contact is vrijblijvend en kosteloos, na een oriëntatie wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld en uitgewisseld. Hierin wordt een analyse gegeven van de situatie en een werkwijze om te komen tot een oplossing. Op basis daarvan kan dan een offerte worden uitgebracht en een opdracht worden gegeven voor het vervolg. Samen werken aan een oplossing staat voorop.

Bij mediation gaat het er om dat partijen onder leiding van een onafhankelijke, neutrale, deskundige derde werken aan de oplossing van een geschil. Door mijn jarenlange ervaring, juist in een kerkelijke omgeving en binnen een kerkelijke setting kan ik die rol goed vervullen op het terrein van huwelijk en gezin, predikanten en kerkenraden, bij gemeenten en groepen. Mijn neutraliteit en deskundigheid worden gerespecteerd en ik werk resultaatgericht. Daarbij gaat de kerkelijke omgeving mij ter harte, zodat ik vredestichtend wil werken vanuit een diepe overtuiging dat conflicten in de gemeente van Christus niet kunnen blijven bestaan. 

Lid beroepsvereniging

Nederlandse Mediators Vereniging, NMv

Referenties

Op aanvraag.

Te verwachten resultaat na mediation

Mediation is een werkwijze om samen met en door partijen tot een oplossing en een uitweg te komen. Na mediation ontstaat er in ieder geval duidelijkheid over de volgende stappen, vaak leidt dat tot een oplossing.

Kosten

Afhankelijk van de situatie en van de draagkracht van partijen.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk