Menu top

Geerds Consult, drs. J.F. (Koos) Geerds, Dalfsen

ContactgegevensKoos Geerds

Koos Geerds
Wicherserf 19
7722 AT Dalfsen
Telefoonnummer: 0529 43 27 66 // 06 40 81 43 13 (ook whatsapp)
E-mail: geerdsconsult@wxs.nl // info@koosgeerds.nl // jfgeerds@kpnmail.nl
Website: www.koosgeerds.nl

Aanbod

Soms kunnen personen of overtuigingen zo gaan schuren of botsen, dat er tenslotte een conflict uit voortkomt. Het is vaak lastig om hierover op een rustige manier in gesprek te gaan. Dan kan een ervaren en deskundige gespreksleider van buiten een uitkomst zijn.

De kern van conflictbemiddeling is de juiste setting en sfeer te scheppen, waarin de betrokkenen bij het conflict naar elkaar kunnen luisteren en hun eigen verhaal kunnen doen.

Meestal kan een conflict in betrekkelijk korte tijd en in een beperkt aantal sessies worden opgelost. Loop niet weg voor de narigheid, maar bespreek wat je dwars zit en vaak ook in je omgeving de nodige ellende veroorzaakt.

Ervaring

  • Mijn klanten bestaan hoofdzakelijk uit medewerkers en leidinggevenden in de non-profitsector. Met name onderwijsgevenden en predikanten.
  • Conflicten binnen kerkenraden, tussen kerkenraad en predikant of tussen verschillende groepen binnen kerkelijke gemeenten behoren alle tot mijn doelgroep.
  • Bureau Geerds Consult bestaat sinds de zomer van 2000. Sindsdien heb ik in tientallen conflicten bemiddeld en deze in vrijwel alle gevallen tot tevredenheid van de betrokkenen helpen beëindigen.

Aanpak

Mijn aanpak bestaat eruit dat de betrokkenen bij het conflict meteen onder mijn leiding met elkaar in gesprek gaan. Al te lang heeft er geen werkelijk gesprek plaatsgevonden en daarom is het hoog tijd dit wel te doen. Vooral ook om te ervaren dat deze (soms pijnlijke) manier de enige is die een echte oplossing biedt.

Lid beroepsvereniging

Geen lid van een branche-organisatie.

Referenties

Indien gewenst in te voorzien.

Te verwachten resultaat na mediation

Sowieso opluchting dat er wezenlijk gesprek heeft plaatsgevonden en de pijnpunten zijn benoemd. En of men nu bij elkaar blijft of uit elkaar gaat, ook opluchting omdat er hoe dan ook een oplossing is gevonden.

Kosten

Afhankelijk van omvang en duur van het mediationtraject. Een traject met enkele personen is uiteraard veel minder intensief dan een traject waarin verschillende groepen een conflict met elkaar hebben.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk