Menu top

Mw. A.F. Vreugdenhil – de Blécourt, Hilversum

Contactgegevens

Aafke Vreugdenhil – de Blécourt
‘s Gravesandelaan 7
1222 SX Hilversum
Telefoonnummer: 035  68 34 330 // 06 38 08 80 16
E-mail: aafkevreugdenhil@vrea.nl
Website: www.vrea.nl

Aanbod

  • Conflicten in een kerkelijke context
  • Arbeidsconflicten
  • Conflicten binnen familierelaties
  • Voor overig aanbod: zie website 

Ervaring

  • Mediation in kerkelijke context
  • Conflicthantering binnen het onderwijs
  • Klachtenbehandeling
  • Begeleiden van conflicten binnen familierelaties
  • Buurtbemiddeling
  • Voor overige ervaring: zie website

Aanpak

Bij mediation gaat het niet om winnen of verliezen, maar dat alle partijen tevreden uit het conflict komen. U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen. Mediation is toekomstgericht, u werkt samen aan een oplossing. Als onafhankelijke bemiddelaar breng ik de communicatie tussen de partijen weer op gang. Ik begeleid de gesprekken en bewaak het proces. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig. Tijdens het mediationproces zijn alle partijen gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Lid beroepsvereniging:

NMv (Nederlandse Mediatorsvereniging) en PCM (www.churchmediation.nl)

Referenties:

Op verzoek.

Te verwachten resultaat na mediation

Herstel van communicatie. Partijen hebben zelf oplossingen voor hun meningsverschillen gevonden. Partijen hebben tijdens het mediationproces vaardigheden ontwikkeld om in de toekomst beter op eigen kracht conflicten te kunnen oplossen.

Kosten

Op aanvraag.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk