Menu top

Mw. W. Koopman, Zeewolde

Contactgegevensbij publicatie altijd toestemming vragen aan debeeldredacteur.nl

Wilma Koopman
Voorland 7
3891 GM Zeewolde
Telefoonnummer: 06 17 44 39 33
E-mail: info@wkcoaching.nl
Website: www.wkcoaching.nl

Aanbod

Begeleiden van:

 • Conflicten in kerkelijke setting (bijv. kerkenraden, commissies, predikant, gemeenteleden, etc.)
 • Conflicten in relationele sfeer
 • Arbeidsconflicten
 • Teamconflicten
 • Coaching conflicthantering
 • Procesbegeleiding / gespreksleiding (bijv. leiden van vergaderingen, etc.)

Locatie: op neutraal terrein.
Werkgebied: in principe heel Nederland. Eventueel samenwerking met co-mediator mogelijk, indien gewenst of bij meer dan twee betrokken partijen in het conflict.

Ervaring

 • Diverse mediationtrajecten in kerkelijke setting
 • Diverse mediationtrajecten in relationele sfeer
 • Buurtbemiddeling
 • Persoonlijke coaching, o.a. van predikanten
 • Co-mediation bij meerdere partijenconflicten (bijv. meer dan twee)

Opleiding post-HBO Coaching en post-HBO Mediation aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Jarenlange ervaring als o.a. leidinggevende in het bedrijfsleven. Tevens ervaring in diverse kerkelijke functies en als (school)bestuurder en buurtbemiddelaar.

Aanpak

Als blijkt dat je ergens samen niet uit komt, kan de mediator, als onafhankelijke en onpartijdige derde, de helpende hand bieden om tot een oplossing van het conflict te komen. De mediator brengt de communicatie weer op gang en begeleidt de gesprekken. Dit proces, waarbij de partijen zelf tot een oplossing komen, wordt bewaakt door de mediator. Tijdens het mediationtraject is er aandacht voor de wensen, emoties en belangen van partijen.
Voor alle deelnemers geldt geheimhoudingsplicht en daarmee waarborging van de vertrouwelijkheid.

Een traject bestaat globaal uit:

 • Intake met de verschillende partijen
 • Opstellen en ondertekenen van de mediationovereenkomst, incl. beschrijving van de kwestie en de onderlinge afspraken ten aanzien van het traject
 • Mediationsessies volgens gestructureerde aanpak
 • Afsluiting met gezamenlijk opgestelde vaststellingsovereenkomst

Voor meer informatie: neem gerust vrijblijvend contact op.

Lid beroepsvereniging:

 • MfN Registermediator Mediatorsfederatie Nederland, zie www.mfnregister.nl
 • Erkend Coach St!R (Keurmerk voor professioneel begeleiden, zie www.stir.nu)

Referenties:

Eventueel op aanvraag. In verband met vertrouwelijkheid geanonimiseerd.

Te verwachten resultaat na supervisie-/coachingstraject

Herstel van communicatie, versterken van de onderlinge relatie en vaak zijn partijen in staat eventuele meningsverschillen tot zelfs geschillen in de toekomst in gezamenlijk overleg zelf te managen.

Kosten

Op aanvraag.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk