Menu top

Dhr. P. (Peter) van Genderen

ContactgegevensPeter van Genderen

Dhr. P. (Peter) van Genderen
Mathaakveld 18
3993 SR Houten
Telefoonnummer: 06-22043903
E-mail: info@genderenmediation.nl
Website: www.genderenmediation.nl

Aanbod

Mediation, procesbegeleiding, coaching, advies, persoonlijke begeleiding. Specialisaties o.a.: conflicten binnen kerken en organisaties, huwelijk, gezin, echtscheiding, samenwerkingsverbanden etc.

Ervaring

  • Mediator sinds 1999 en zelfstandig gevestigd sinds 2005. Ervaring met conflicten op allerlei terreinen, zowel binnen kerken als ook in families, gezinnen, stichtingen en kleine ondernemingen.
  • Docent en coördinator aan de opleiding tot mediator aan de Christelijke Hogeschool Ede (Post HBO Mediation)
  • Veel ervaring op allerlei terreinen van werken in een kerk; sinds 2005 als stafwerker in NGK de Lichtboog (50 %).

Aanpak

Na een eerste oriëntatie en korte verkenning van de situatie wordt in overleg een plan van aanpak opgesteld met daarin een voorstel van de werkwijze om tot een oplossing te komen.
In de gesprekken is er in een veilige setting aandacht voor elkaars verhaal, wensen en emoties en krijgen betrokkenen inzicht in datgene wat voor henzelf en de ander werkelijk belangrijk is (de belangen). Dit draagt eraan bij om de onderlinge communicatie weer op gang te brengen, elkaar te begrijpen en samen op zoek te gaan naar wat het beste tegemoet komt aan de ontstane situatie.

Lid beroepsvereniging

MfN Registermediator met family accreditatie.
Nederlandse Mediatiorsvereniging (NMv), Netwerk Vrederstichters, Netwerk Christen Familie Mediators (NCFM).

Referenties

Op aanvraag.

Te verwachten resultaat na mediation

In de praktijk blijkt dat mediation eraan bijdraagt om in een veilige setting met elkaar het gesprek aan te gaan en van daaruit te werken aan herstel van de communicatie en het vertrouwen. Bovendien vergroot het de vaardigheden om in de toekomst met spannende situaties om te gaan.

Kosten

In overleg en variabel. Voor kerken speciaal tarief van 75 euro/uur excl. BTW.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk