Menu top

Archief | Financiën

IB47

IB47 is een opgave die een werkgever eenmaal per jaar aan de Belastingdienst moet doen voor betalingen aan hen die niet bij hem in (fictieve) dienstbetrekking zijn, maar ook geen ondernemers zijn. […]

lees verder ...

Boekhoudprogramma

SKW adviseert voor uw kerkelijke boekhouding gebruik te maken van een online software pakket. Daarmee kan zowel de penningmeester als boekhouder via internet het pakket benaderen en hun eigen werk vanuit huis […]

lees verder ...

Collecte App

Tegenwoordig heeft bijna iedereen in Nederland een smartphone. In Nederland is dat ruim 81% van tussen de 18 en 80 jarigen. Ook tijdens zondagse kerkdiensten hebben de meeste gemeenteleden hun smartphone op […]

lees verder ...

Beschikkingsmachtcriterium

Betaal met vier ogen! Het deputaatschap Financiën & Beheer (F&B) en Steunpunt Kerkenwerk informeerden u in 2015 regelmatig over de ANBI-ontwikkelingen. Op de publicatieplicht lag de nadruk. Dit heeft geleid tot publicatie […]

lees verder ...

Controle

Binnen onze kerken is het fenomeen van de jaarlijkse kascontrole een goede ingesleten gewoonte. Maar aan welke eisen moet een goede controle voldoen? Worden diverse functies voldoende gescheiden waardoor de kans op […]

lees verder ...

Jaarrekening

Een jaarrekening/jaarverslag is van belang voor een kerkenraad om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. De kerk-/gemeenteleden hebben via VVB en collecten financieel bijgedragen aan de plaatselijke kerk en […]

lees verder ...

Studie deputaatschappen

SKW mag in 2015 en 2016 een tweetal studie-deputaatschappen ondersteunen, ingesteld door de Generale Synode Ede in 2014. Hieronder een korte beschrijving en de opdrachten: Deputaatschap Kerkelijke Lasten De GS Ede besloot […]

lees verder ...

Deputaten Financiën & Beheer

Het deputaatschap Financiën & Beheer reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen als geheel. Daarbij is het bewaken van het niveau van de landelijke quota een zeer belangrijk aspect. […]

lees verder ...

Adviesdossier VVB

Naar aanleiding van een inventarisatie onder kerken is in 2011 een nieuwe handreiking geschreven voor het innen van VVB. Daarin tevens enkele voorbeeldtabellen zoals te publiceren binnen de plaatselijke gemeente. In bovengenoemde […]

lees verder ...
© copyright Steunpunt Kerkenwerk