Menu top

Archief | Financiën

cijfersenfeiten

Notitie Cijfers en Feiten 2021 beschikbaar

Jaarlijks analyseert Steunpunt Kerkenwerk de financiën en ledentallen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Aan de hand van de aangeleverde informatie van kerken wordt hiervan jaarlijks een overzicht gemaakt. De notitie over 2021 […]

lees verder ...

Samenwerking Inzet Predikanten (SIP)

Samenwerken bij de inzet van een predikant kan op verschillende manieren. Eén van die manieren is middels een SIP-overeenkomst. Daarmee ‘leent’ een gemeente haar predikant tijdelijk uit aan een andere gemeente, in […]

lees verder ...

UBO

Een UBO (ultimate beneficial owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een kerk). Kerken kunnen op twee manieren te maken krijgen met UBO: 1. Landelijk openbaar UBO-register (bij Kamer van […]

lees verder ...
money-2696228_1920

SKW ondersteunt kerken bij administratie

Sindskort verleent Steunpunt Kerkenwerk een nieuwe dienst aan kerken. Zij kunnen hun administratie gedeeltelijk of volledig laten uitvoeren door Steunpunt Kerkenwerk. De dienst wordt uitgevoerd door financieel adviseur Gert van der Veen. […]

lees verder ...

Ondersteuning bij administratie voor kerken

Heeft uw gemeente personeel in dienst maar geen kennis op het gebied van salarisadministratie? Heeft u tijdelijk of permanent ondersteuning nodig bij de boekhouding van uw gemeente? Steunpunt Kerkenwerk biedt kerken professionele […]

lees verder ...

Regioavonden 2019 VSE

Vereniging VSE publiceert hierbij het eindrapport ‘Vijfjarenplan emeritaatsvoorziening’ aan de kerken. In dit rapport doet het bestuur voorstellen over de herijking van de afspraken die in 2015 zijn gemaakt over de financierbaarheid […]

lees verder ...
© copyright Steunpunt Kerkenwerk