Menu top

Archief | Financiën

UBO

Een UBO (ultimate beneficial owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een kerk). Kerken kunnen op twee manieren te maken krijgen met UBO: 1. Kamer van Koophandel UBO-register 2. Meldingsplichtige […]

lees verder ...

Ledentallen GKv

Benieuwd naar het aantal leden dat de GKv tellen? Steunpunt Kerkenwerk geeft u een overzicht per classis en particuliere synode. U ziet de ledentallen van 2019 en 2020, zowel het totaal aantal […]

lees verder ...
money-2696228_1920

SKW ondersteunt kerken bij administratie

Sindskort verleent Steunpunt Kerkenwerk een nieuwe dienst aan kerken. Zij kunnen hun administratie gedeeltelijk of volledig laten uitvoeren door Steunpunt Kerkenwerk. De dienst wordt uitgevoerd door financieel adviseur Gert van der Veen. […]

lees verder ...

Ondersteuning bij administratie voor kerken

Heeft uw gemeente personeel in dienst maar geen kennis op het gebied van salarisadministratie? Heeft u tijdelijk of permanent ondersteuning nodig bij de boekhouding van uw gemeente? Steunpunt Kerkenwerk biedt kerken professionele […]

lees verder ...

Regioavonden 2019 VSE

Vereniging VSE publiceert hierbij het eindrapport ‘Vijfjarenplan emeritaatsvoorziening’ aan de kerken. In dit rapport doet het bestuur voorstellen over de herijking van de afspraken die in 2015 zijn gemaakt over de financierbaarheid […]

lees verder ...
© copyright Steunpunt Kerkenwerk