Menu top

Archief | Kerkelijk Personeelsbeleid

HR Beleid

Onze wereld verandert. Onze kerken veranderen. We observeren de trend dat werk en kerk verweven raken. Jonge generaties projecteren met gemak eigen werkrealiteit op het werk in de kerk. Bespreken arbeidsvoorwaarden, parttime […]

lees verder ...

Pastorie

Voor predikanten is het uitgangspunt is dat, in het kader van “naar behoren onderhouden” (art. B16 KO) de predikant een pastorie voor rekening van de kerk ontvangt, naast een uit te betalen […]

lees verder ...

Hoe maak ik mijn profiel en CV?

Na overleg met een verkenner staat de predikant open voor een verkenning naar een nieuwe gemeente of werkplek. Wat nu? Missieprofiel en CV Met respect en eerbied voor de plaats van roeping […]

lees verder ...

Stages

We raden zowel kerkelijk werkers als predikanten aan een stage te doen in hun opleiding. Niet alleen maken zij hierdoor kennis met de realiteit van het kerkelijk leven, het is ook een […]

lees verder ...

Verkenner

Steunpunt KerkenWerk ondersteunt beroepingscommissies bij hun taak. Daarnaast ondersteunt SKW ook predikanten van GKv en NGK bij hun loopbaan. Zo houdt SKW bijvoorbeeld bij welke predikant in welke gemeente staat en of […]

lees verder ...

Mediation

Mediation is een vorm van (conflict)bemiddeling waarbij met behulp van een neutrale derde, de mediator, getracht wordt een geschil op te lossen. Mediation vindt plaats nadat de communicatiestoornis tussen gesprekspartners is besproken […]

lees verder ...
© copyright Steunpunt Kerkenwerk