Menu top

Coaching voor kerkelijke professional tijdens corona

Hoe blijf je sterk in je werk tijdens corona?

Extra coaching voor predikanten, kerkelijk werkers en kosters

– Heb je het gevoel dat je geleefd wordt nu je veel thuis moet werken?
– Hoe geef je op dit moment vorm aan pastoraat en prediking? Hoe ervaar je dat?
– Levert deze tijd nieuwe inzichten op over de invulling van je werk?
– Met welke (extra) zorgen heb je momenteel te kampen?
– Lukt het om nieuwe taken of werkvormen te bedenken?
– Biedt deze tijd je ruimte voor bezinning? Bijvoorbeeld hoe je met je sterke en minder sterke  kanten je gemeente nu en in de toekomst kan blijven dienen?

Het zijn bijzondere tijden. Ook voor jou als professional in de kerk. Je kan niet op bezoek en samenkomsten gaan niet door. Gevoelens van onmacht, rouw en onzekerheid over de
toekomst komen voor in je gemeente en misschien ook bij jezelf.  Kun jij wel een luisterend oor gebruiken? Een neutraal persoon met wie je over je werk kunt praten?

Steunpunt Kerkenwerk biedt je de extra mogelijkheid voor een coachgesprek! 

Lees de flyer voor meer informatie: Flyer Sterk in je werk tijdens corona

 

Vergoeding voor coaching volgens de regelingen:

In principe kan de kerk betalen voor dit coachgesprek. Hieronder een verwijzing naar de behorende artikelen uit de regelingen.

voor NGK predikanten:  artikel 18, nascholing, WAP regeling

voor GKV predikanten: artikel 6 jaarselijke eduactie en nascholing, II vergoedingen, materiële regelingen

Voor predikanten geldt dat een vergoeding altijd gaat in overleg met de kerkenraad. Bij nascholing hoort niet alleen het op peil houden van kennis en vaardigheden maar ook de inzetbaarheid van de predikant. Wat bijdraagt aan gezond functioneren valt dus ook onder de nascholing. En anders onder de zorgplicht van een kerkenraad.

voor kosters: artikel 14, scholing of artikel 13.4 

voor kerkelijk werkers: artikel 9, deskundigheidsbevordering

Ook voor kosters en kerkelijk werkers geldt de aanbeveling eerst even te overleggen over de vergoeding voor een afspraak te maken.

 

Flyer Corona Coaching
Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk