Menu top

Corona: Digitale tools voor kerken

[laatste update: 1 april]

Wisseling van ambtsdragers

Nu er geen kerkelijke bijeenkomsten gehouden kunnen worden, heeft dat gevolgen voor de roeping van nieuwe ambtsdragers. In dit artikel enkele overwegingen rond het thema van de wisseling van ambtsdragers: Roeping van ouderlingen en diakenen in coronatijd

Kerkelijke vergaderingen: digitale tools

Alle vergaderingen afzeggen vanwege het coronavirus? Misschien is het niet nodig. Om te zorgen dat zoveel mogelijk werk in de kerk gewoon kan doorgaan, kunnen vergaderingen digitaal plaatsvinden en kunnen online besluiten worden genomen. In dit bericht geven we hiervoor verschillende suggesties en praktische hulpmiddelen.

Videobellen
Met videobellen kun je elkaar niet alleen horen maar ook zien. Dit heeft als voordeel dat je meer nabijheid ervaart, elkaar letterlijk in de ogen kunt kijken en een meer persoonlijk gesprek hebt.

Hoe kan ik dit inzetten in de kerk?
– Eén-op-één gesprekken, zoals pastorale gesprekken;
– Kringen, zoals gebedskring of bijbelkring
– Vergaderingen in kleine teams waarbij overleg belangrijk is, bijvoorbeeld een beroepingscommissie of moderamen.

Welke programma’s?
– Skype
– Zoom
– WhatsApp (in een groep zit de mogelijkheid om met alle groepsleden tegelijk te videobellen)
– Facebook Messenger

Stemmen of een enquête houden
Wanneer er gestemd moet worden over een besluit of voorstel, kan dit prima digitaal. Ook wanneer de kerk graag de mening of voorkeur van leden wil horen, kan hiervoor een digitale enquête gebruikt worden.

Hoe kan ik dit inzetten in de kerk?
– Bij goedkeuring van de jaarcijfers van de kerk;
– Bij een beroepingsvergadering waarbij instemming van de gemeenteleden nodig is;
– Bij besluitvorming (‘hamerstukken’) binnen de kerkenraad;
– Bij verkiezing van de ambtsdragers;
– Etc.

Welke programma’s?
– Google Forms biedt de mogelijkheid om een eigen enquête of stemformulier te maken. Door middel van een link kan het formulier naar iedereen gestuurd worden, alleen mensen met een link kunnen het formulier invullen.
Het formulier kan bijvoorbeeld ook op (het beveiligde deel van) uw website geplaatst worden, zodat er geen uitnodiging per mail hoeft te worden verstuurd.
Vergaderstukken zoals een voorstel of besluittekst kunt u meesturen bij de uitnodiging, of rechtstreeks plaatsen in de introductie van de enquête.

Let op: sommige besluiten kunnen ook worden genomen via de ‘geen-gegrond-bezwaar route’. Kies er dan voor om het besluit of voorstel beschikbaar te stellen voor iedereen, en geef daarbij aan dat er bezwaar kan worden gemaakt (of vragen kunnen worden gesteld) tot xx datum. Is er op die datum geen gegrond bezwaar ingebracht, dan is het besluit aangenomen. Dit kan per mail, telefonisch of via andere digitale kanalen.

Digitaal presenteren
Wanneer het belangrijk is om niet alleen te vergaderen, maar ook gezamenlijk naar documenten of een presentatie te kijken, kan gekozen worden voor een digitale vergadering met de mogelijkheid tot presenteren. De voorzitter/organisator deelt zijn scherm met daarop de betreffende documenten.

Hoe kan ik dit inzetten in de kerk?
– Catechese / jongerenwerk
– Toerusting
– Kerkenraadsvergaderingen
– Gemeentevergadering
– Vergaderingen in grotere teams

Welke programma’s?
– Skype (gebruik mogelijkheid tot scherm delen)
– Zoom (gratis Engels programma met veel handige vergadertools)
– Google (Docs, Hangouts, Intranet etc).
– Kerken die gebruik maken van Office365 kunnen Microsoft Teams inzetten voor digitale vergaderingen

Let op: kunnen zich registreren bij techsoup.nl en daar software kopen tegen sterk gereduceerd tarief, bijvoorbeeld Microsoft Office.

Zelf goede ervaringen met (programma’s voor) digitaal vergaderen? Laat het ons weten!

Social media & kleine groepen

Wanneer het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar op bezoek te gaan kan social media extra veel betekenen. Niet alleen in één op één gesprekken zoals bij pastoraat, maar ook in kleine groepen is social media goed in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan gebedsgroepen, huiskringen, kleine kringen of pastorale wijken. Maak een video- of audiogesprek aan met meerdere deelnemers via Skype, of start een groepscall in een WhatsAppgroep. Of maak een Facebookgroep/WhatsAppgroep waar je iedere dag persoonlijke berichten deelt, elkaar bemoedigt en vraagt naar elkaars situatie.

Digitaal collecteren: collecte apps

Nu diensten in een kleine setting plaatsvinden en/of helemaal online zijn kunnen gemeenten leden de mogelijkheid bieden om geld over te maken. Daarover is extra communicatie is belangrijk.

Collecteren kan via de smartphone, denk aan collecte-apps. Maar ook door het delen van een extra bericht per mail, Facebook of WhatsApp. Vermeld in dit bericht het collectedoel, rekeningnummer van de gemeente en unieke code voor elke collecte. De code kunnen gemeenteleden invoeren als betalingskenmerk bij het overmaken in de bankieren-app. Een andere mogelijkheid is een webpagina aan te maken op de eigen website voor het collecteren met een plugin als Mollie. Maandelijkse of wekelijkse automatische incasso’s voor gemeenteleden zijn dan online te regelen.

Streamen / digitaal uitzenden

Naast kerkdiensten kunnen ook andere vergaderingen of presentaties gestreamd worden. Denk bijvoorbeeld aan een toerusting of een vergadering waarbij alleen de presentator of voorzitter in de zaal aanwezig is, en de bijeenkomst op afstand kan worden gevolgd door de gemeente.
Gelukkig vertelt ISI media wat u hiervoor nodig heeft. Zie deze handige blogs:

 

Op deze pagina vind je richtlijnen en praktische suggesties voor kerken. Ook vind je hier (verwijzingen naar) actuele informatie met betrekking tot het coronavirus. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op. We hebben een team met mensen uit verschillende organisaties (Diaconaal Steunpunt, Steunpunt Kerkenwerk, Kerkenraden Steunpunt, Missionair Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt) klaar staan.

We hebben de informatie, adviezen en inspiratie verdeeld over de volgende rubrieken:

2 reacties van Corona: Digitale tools voor kerken

 1. Melis Schaap 22 maart 2020 op 17:18 #

  Dank voor alle info!

  Misschien ook handig om te vertellen dat je als kerk via techsoup.nl jezelf kunt registreren als kerkgenootschap en dat je dan software sterk gereduceerd krijgt. Wij grbuiken Google, daarmee heeft iedereen mail, docs, intranet, vergaderen we al tijden digitaal(indien nodig) met hangouts meet en is onze website ook op google gebaseerd. Een budget oplossing die perfect werkt! Overigens gebruik de kerk van Valkenburg dit ook en die delen weer allerlei liederen op notenschrift met ons via datzelfde platform.

  Ik denk dat met Microsoft iets dergelijks te doen valt. Daarmee heb je ook beschikking over teams.

  BTW ik gebruik vmix, maar merk dat de rendering veel tijd kost, is er een beter alternatief (heb sinds een maand een corei7 laptop met 16 GB geheugen en dat gaat al beter, maar zou graag nog een stapje maken 😉

  Hartelijke groet,

  -Melis-

 2. Mariët Apperloo 23 maart 2020 op 11:51 #

  Dank voor alle suggesties Melis! Ik heb ze vermeld in het nieuwsbericht.
  Je vraag over de meest geschikte hardware en software voor streamen heb ik even doorgestuurd naar LPB Media, zij kunnen je hierover ongetwijfeld meer vertellen.
  Groet! Team SKW – Mariët

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk