Menu top

Corona: maatregelen voor kerken (verouderd na 18 december ’21)

[Update 20 december 2021: Onderstaand bericht is verouderd na de persconferentie van 18 december jl. Kijk op Actueel voor de meest recente berichtgeving over coronamaatregelen voor kerken.

Bid en werk, met deze term uit de 6de eeuw kunnen we ook nu met elkaar de kracht van de kerkelijke gemeenschap laten zien. We dragen elkaar en maken samen deze tijd door, waarin een onvoorspelbaar virus tot onvoorspelbare situaties leidt. Zullen we er in deze weken gebed en werken (ora et labora) van maken? Hoe? Lees verder.

Betekenis voor de kerken

Wat betekenen de maatregelen die op 28 november ingingen voor de kerken?

Algemeen

  • De anderhalve meter is opnieuw als wettelijke verplichting ingevoerd, dit geldt ook voor kerkdiensten. Per kerkgebouw dient te worden bepaald hoeveel kerkgangers er met inachtneming van de anderhalve meter afstand een zitplaats kunnen hebben in het gebouw.
  • Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en er wordt gewerkt met looproutes. Voorkom opstoppingen bij in- en uitgangen.
  • Werk zo nodig met een reserveringssysteem of registratiesysteem.
  • Geadviseerd wordt om alle kerkgangers mondkapjes te laten dragen bij verplaatsingen (binnenkomen, naar buiten gaan, naar het toilet gaan) in het kerkgebouw. Wanneer kerkgangers zitten mag het mondkapje af.
  • De voorganger mag afwijken van de anderhalve meter afstand in het geval van doop of avondmaal, wanneer de handelingen niet met inachtneming van anderhalve meter kunnen worden verricht. Neem daarbij welk extra voorzorgsmaatregelen zoals goede handhygiëne en een mondkapje.

Eredienst
Zorg er als kerkenraad voor dat de laatste dienst om 17.00 uur is afgelopen of bied kerkdiensten na 17.00 uur alleen online aan. Niet dat er voor 17.00 uur minder besmettingen zijn dan daarna. “De oproep om na vijf uur ’s middags geen kerkelijke activiteiten te organiseren, moet in het licht gezien worden van de algemene regel om ’s avonds zoveel mogelijk contacten tussen mensen te voorkomen. En voor het overige blijft het advies om zo goed mogelijk te ventileren, het liefst nog beter dan tot nu toe gebruikelijk .” (bron: Reformatorisch Dagblad)

Geen activiteiten na 17:00 uur
De algemene regel is: na 17.00 uur geen activiteiten meer, zowel op zondag als doordeweeks. In principe komen alle kerkelijke activiteiten na 17.00 uur stil te liggen. Alleen in dringende situaties, of voor bijeenkomsten die niet uitgesteld kunnen worden, is het mogelijk om met inachtneming van alle basismaatregelen bij elkaar te komen. Het is aan de kerkenraad om te beoordelen wat deze situaties zijn. Neem hierbij ook de mentale gezondheid van (in het bijzonder) uw jongeren in acht.

Zoek alternatieven

  • Voor activiteiten na 17.00 uur is het goed om te zoeken naar alternatieven, bij voorkeur zoveel mogelijk digitaal.
  • Voor catechese is het te overwegen om die plaats te laten vinden tijdens de middagdienst, die in de meeste kerken op zich al catechetisch van inhoud is. Wie weet, ziet u mogelijkheden om de leerdienst en de catechese te integreren.
  • Laat jongeren merken dat de kerk hen niet zomaar laat vallen, nu er veel andere dingen voor hen niet doorgaan. Zoek voor het club- en verenigingswerk naar alternatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld op zondag tussen de diensten met een maaltijd. Ook blijft het mogelijk om thuis met vier mensen bij elkaar te komen. Wees creatief binnen de ruimte die er wel is.
  • Denk voor een alternatieve verenigingsavond bijvoorbeeld aan een avond mantelzorg verlenen of op een andere manier ondersteuning bieden waar ondersteuning gebruikt kan worden. Dit binnen de basisregelgeving van maximaal 1 bezoek per dag.

Pastorale bezoeken
‘Ontvang maximaal 4 personen per dag en ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.’ ‘Doe een zelftest voordat u op bezoek gaat of bezoek ontvangt.’ Deze adviezen raken de pastorale praktijk. Beperk bezoekwerk tot één bezoek per dag en maak ook meer gebruik van zelftesten. Uiteraard geldt ook hier, dat dringende zaken uitzonderingen meebrengen. Neem in alles zorgvuldigheid in acht.
Een gesprek of bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kan een alternatief zijn.

Ventilatie en (samen) zingen
Een goede ventilatie is van groot belang. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te (laten) voeren. Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer informatie hierover vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren.
Het verdient overweging om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Op de website www.eerstehulpbijventilatie.nl vindt u hierover nuttige informatie en een rekentool die een indicatie kan geven over wat mogelijk verantwoord is in uw kerkgebouw. Ook over het houden van meerdere kerkdiensten na elkaar – en de daarvoor benodigde tussentijd en te treffen maatregelen – vindt u op deze website nuttige tips.

Advent

Wat de maatregelen voor de kerstvieringen en in het bijzonder die van kerstavond gaan betekenen, is nog niet bekend. Wel gaan we een adventsperiode in, waarin veel is stilgelegd. Een verstilde tijd om in die verstilling uit te kijken naar de komst van de HERE. Een tijd van bezinning, een tijd van gebed, een tijd van barmhartigheid, een tijd van ruimte voor onze God en Zijn Koninkrijk. Misschien wel meer dan anders.

Bericht namens Coronaregiegroep CGK, Kerkpunt en Steunpunt Kerkenwerk.
Bericht in afstemming met regelgeving CIO en maatregelen Rijksoverheid.

Kijk voor meer informatie, tips en hulpmiddelen eens op de volgende websites:
Kerkpunt, Coronadossier
Wat betekent dit voor professionals in de kerk?
Protocol en gebruiksplan voor kerkgebouwen
Corona en kerk: veelgestelde vragen

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk