Menu top

Corona: per 25 september vervalt 1,5 meter

[bericht laatst gewijzigd op 20 september]

Op 14 september heeft de overheid bekend gemaakt dat de anderhalvemetermaatregel in verband met corona vanaf 25 september niet langer nodig is. Voor kerken betekent dit het einde van veel beperkingen in de zondagse samenkomsten en op andere momenten van samenzijn als gemeente.

We realiseren ons dat dit best een spannend moment is. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan, een ander zal het juist veel enger vinden om de kerk binnen te gaan als iedereen weer dicht bij elkaar zit, zonder afstand. Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn en elkaar daarin ook respecteren. Het einde van deze maatregel heft onze zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar toe niet op.

Richtlijnen overheid vragen om toepassing
Als de overheid de regelgeving rond de anderhalvemetermaatregel loslaat, dan is die ruimte er ook voor de kerken. Van die ruimte mogen we dankbaar gebruik maken. Zeker aan het begin van het nieuwe seizoen is dat bijzonder fijn.

Ruimte en veiligheid
Toch willen we ook aandacht vragen voor gemeenteleden – en mensen in hun nabije kring – die te maken hebben met onderliggend lijden en voor hen bij wie vaccinaties geen of onvoldoende bescherming bieden. Daarnaast zijn er mensen die zich vanuit verschillende motieven (nog) niet hebben laten vaccineren.

Het zou te overwegen zijn om in de kerkzaal ruimte te reserveren voor leden die graag naar de kerk willen komen, maar ook de 1,5 meter nog in acht willen nemen.
Voor alle duidelijkheid: het gaat dan niet om een vak voor ongevaccineerden of voor mensen met een negatief testbewijs. Maar het is ruimte waar mensen, die zich anders niet veilig voelen in de kerk, hun plek kunnen innemen.

Een andere optie is de afstand van alle zitplaatsen in de kerk gefaseerd te verkleinen. Tot het moment waarop iedereen zich veilig genoeg voelt om aan de eredienst deel te nemen.

Aanmelden?
Dit kan betekenen dat aanmelden nodig blijft afhankelijk van de capaciteit van het kerkgebouw en het aantal bezoekers dat de kerk kan bezoeken.

Toegangscontrole?
Voor evenementen en horeca wordt gesproken over toegangscontrole met testuitslag of coronapas. Voor het bezoeken van bijvoorbeeld winkels, musea en ook gebedshuizen (zoals men in de breedte ook de kerken aanduidt), is geen coronatoegangsbewijs noodzakelijk. Wij bevelen een dergelijke toegangscontrole dan ook niet aan.
De kaders zijn helder. Binnen die kaders kan elke gemeente de mogelijkheden onderzoeken voor herstel van de gemeenschap rond Gods Woord. Niet door een strikte toepassing van wel of niet 1,5 meter, maar door in liefde rekening te houden met elkaar.

De jonge kinderen
Nu de anderhalvemetermaatregel verdwijnt, zijn ook kinderen voordat ze naar de kindernevendienst of zondagsschool gaan, weer welkom in de kerk. Als gevolg van de maatregelen kan bij hen en ook bij hun ouders het gevoel zijn gaan leven dat ze er niet bij mochten horen. Geef in de gemeente de ruimte om die gevoelens bespreekbaar te maken en laat vooral aan de kinderen merken dat ze er helemaal bij horen. Bevestig dat ook aan de kinderen, als ze op zondag weer bij hun ouders in de kerk zitten.

Doordeweeks
Niet alleen voor de zondagse samenkomsten vervalt de anderhalvemetermaatregel, dit geldt ook voor doordeweekse activiteiten in het kerkgebouw en bij gemeenteleden thuis. Het is voor leiders verstandig om te inventariseren of dit bij deelnemers eventueel op bezwaren stuit en om naar alternatieven te zoeken als dit het geval is. Zo voorkom je in al het enthousiasme over verruiming van de mogelijkheden, dat leden buitengesloten worden van activiteiten en zich bezwaard voelen om dat kenbaar te maken.

Tot slot
Het CIO heeft een advies gepubliceerd voor hun lidkerken (waaronder ook GKV- en NGK-kerken vallen). Het advies komt in grote lijnen overeen met ons bericht. Het CIO schrijft over sommige zaken wat uitgebreider, zoals de ventilatie, het behouden van voorzichtigheid en het vervallen van de kerkelijke routekaart.
Klik hier om het hele bericht van het CIO te lezen.

Wat verder blijft
Corona is niet weg, niet in ons land en ook niet in de rest van de wereld. We leren ermee te leven. Daarom blijven deze basismaatregelen van kracht:

 • blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen
 • was geregeld je handen
 • hoesten en niezen doe je in je elleboog
 • zorg voor voldoende frisse lucht

Voor wat betreft samenzang en voldoende ventilatie blijft het advies van juni jl (klik hier) van kracht.

Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt en Coronaregiegroep CGK.

18 reacties van Corona: per 25 september vervalt 1,5 meter

 1. Gerrit Koelewijn 15 september 2021 op 19:19 #

  In de eerste plaats zou ik graag zien dat de kerken een duidelijke oproep doen dat vaccinatie gewenst is en dat indien je om principiële afziet van vaccinatie dat consequenties heeft voor die persoon. In het advies aan de kerken vind ik niets terug van die consequenties. De uitwerking in de praktijk van uw advies zal zijn dat de consequenties worden gelegd op degenen die een relatief zwakke gezondheid hebben en op degenen die in contact staan met mensen waarvoor vaccinatie niet zinvol is.

  Helemaal vreemd vind ik de volgende passage “Een andere optie is de afstand van alle zitplaatsen in de kerk gefaseerd te verkleinen. Tot het moment waarop iedereen zich veilig genoeg voelt om aan de eredienst deel te nemen.” Het gaat er namelijk niet om of een ieder zich veilig voelt, maar het gaat om te nemen maatregelen die er zo veel mogelijk voor zorgen dat mensen niet ziek worden.

  • Mariët Apperloo 16 september 2021 op 14:47 #

   Beste Gerrit Koelewijn,
   Het oproepen tot vaccineren met informatie over alle medische en persoonlijke consequenties is een taak van de overheid die zich ook door specialisten laat bijstaan. De overheid ziet voldoende reden om deze versoepelingen door te voeren. Een hard appèl doen op kerkleden, voor of tegen vaccinatie, kan averechts uitpakken. Er zijn bijvoorbeeld mensen die om vertrouwelijke redenen niet of nog niet gevaccineerd zijn. Om mensen volledig uit te sluiten van een kerkdienst (door toegangscontrole of een oproep om dan maar thuis te blijven) gaat ons te ver. Temeer omdat ook de overheid aangeeft dat de drempel naar gebedshuizen en kerken op dit vlak niet moet worden opgeworpen.
   Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
   #SteunpuntKerkenwerk

 2. André van Marion 16 september 2021 op 15:25 #

  Komt er z.s.m. een advies? We kunnen dan a.s. zondag nog afkondigen dat de kerkdiensten vrij en voor iedereen zonder beperking, zonder reserveringen, enzovoorts toegankelijk zijn???

  • Mariët Apperloo 16 september 2021 op 16:12 #

   Beste André van Marion,
   Welk advies, anders dan dat hierboven, bedoelt u precies?
   Bovenstaand geldt vanaf 25 september. Per die dienst mag u inderdaad de kerkdiensten organiseren zonder 1,5 meter, indien uw kerkenraad niet anders besluit.
   Als u ander, aanvullend advies bedoelt dan horen wij het graag.
   #SteunpuntKerkenwerk

 3. Arie van Diermen 16 september 2021 op 21:05 #

  Wat is uw advies inzake gewone verkoudheid. Dus wel wat snotteren en hoesten, maar een negatieve coronatest. Ik herinner me nog wel van voor corona dat er toen ook best veel gehoest werd in de kerk?

  • Mariët Apperloo 20 september 2021 op 10:30 #

   Beste Arie,
   Hierbij moeten de richtlijnen van de overheid gevolgd worden: bij klachten thuisblijven en je laten testen. Is de test negatief, dan heb je geen corona en kun je gewoon naar de kerk komen. Heb je de uitslag nog niet, dan blijf je thuis.
   #SteunpuntKerkenwerk

 4. André van Marion 16 september 2021 op 21:31 #

  Beste Mariët,
  Dank voor snelle reactie. Mijn vraag richt zich op: aantal bezoekers in relatie tot aantal bezoekers zonder maatregelen. Richtlijnen voor zingen. Advies voor wel of niet met vooraf reserveren blijven werken. Ik begrijp dat er niet wordt geadviseerd om met een Corona check (pas) te gaan werken. Iedereen is welkom. Na afloop samenzijn (koffiedrinken) buiten of in een bijzaal? In hoeverre blijven de hygiëneregels (desinfecterende handgel bij de ingang) van toepassing.
  Wellicht hele basale zaken, maar wel van belang…
  Dank je wel vast weer. Groet André

 5. André van Marion 17 september 2021 op 09:17 #

  Goedemorgen Mariët,
  Dank voor reactie. Mijn vraag betreft advies omtrent aantal bezoekers, in relatie tot maximale capaciteit, wel of niet aanmelden/reserveren, e.d. E.e.a. ook van belang voor samenzang. Dat is wel toegestaan, maar bij een ‘volle’ kerk, zal de luchtverversing belangrijk zijn.
  Na afloop van de dienst, samenzijn / koffiedrinken: buiten of in een bijzaal? Ook hier de hoeveelheid bezoekers in relatie tot maximale capaciteit.
  Stellen we vragen aan de bezoekers bij de ingang of kan iedereen ‘vrij’ naar binnen. Gaan we de kapstokken weer gebruiken? Looplijnen / looproutes opheffen?
  Zeer basale vragen, maar wel van belang.
  Dank vast weer voor reactie.
  Groet André.

 6. André van Marion 17 september 2021 op 10:05 #

  Beste Mariët,
  Dank voor reactie.
  Als aanvullend advies, hele praktische zaken: hoeveel bezoekers in relatie tot maximale capaciteit; belang voor samenzang; ventilatie; reserveren voor bezoek?; looproutes? gebruik kapstokken? en dergelijke. En na afloop samenzijn – koffiedrinken: buiten of binnen en hoeveel bezoekers in relatie tot capaciteit.
  Hele basale vragen ….
  Dank je wel vast weer.
  Groet André

  • Mariët Apperloo 20 september 2021 op 10:44 #

   Beste André van Marion,
   Uw vragen zijn zeer uitgebreid. Ik adviseer u om bovenstaand bericht nogmaals goed door te lezen, veel zaken waar u naar vraagt worden daarin benoemd. Zaken die niet worden benoemd, zoals looproutes en het gebruik van kapstokken, daarover zijn geen beperkingen geadviseerd omdat daarvoor geen concrete aanleiding meer is. Uw kerkenraad is altijd vrij om hierin andere keuzes te maken.
   In de loop van de komende dagen zullen we het advies aanscherpen op basis van het CIO-advies. We adviseren u dit in de gaten te houden.
   #SteunpuntKerkenwerk

 7. Rob van Bergen 17 september 2021 op 18:35 #

  De overheid gaf aan dat de 1,5-metermaatregel bij bijeenkomsten (theater,bioscoop) kan vervallen als de corona-pas gebruikt wordt. Ik begrijp niet dat er nu voor kerkdiensten geadviseerd wordt geen van beide toe te passen. Dat lijkt me niet logisch.

  • Mariët Apperloo 20 september 2021 op 10:45 #

   Beste Rob van Bergen,
   De kerkdiensten zijn niet hetzelfde als theater en bioscoop, hoewel de setting erop kan lijken. De Rijksoverheid geeft aan dat voor gebedshuizen (waaronder ook kerken vallen) andere maatregelen gelden. Zo is bovenstaand advies tot stand gekomen. We volgen dus het advies van de overheid hierin.
   #SteunpuntKerkenwerk

 8. Sytze Huizinga 18 september 2021 op 13:01 #

  Ik heb mij zeer verbaasd over uw meest recente advies m.b.t. de corona maatregelen.
  U begint met:
  “Op 14 september heeft de overheid bekend gemaakt dat de anderhalvemetermaatregel in verband met corona vanaf 25 september niet langer nodig is. Voor kerken betekent dit het einde van veel beperkingen in de zondagse samenkomsten en op andere momenten van samenzijn als gemeente.”

  Wat de overheid werkelijk schrijft is o.a. dit:
  “Basisregels blijven
  Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.”
  Verder gelden op de kritische plaatsen waar mensen bij elkaar komen zonder dat 1.5 m in acht wordt genomen aanvullende maatregelen, zoals het coronatoegangsbewijs voor de horeca en theaters.

  In het CIO-advies is tenminste nog sprake van “gepaste afstand” maar in uw advies is het concept van afstand houden verdwenen (behalve voor wie zich niet veilig voelt). De kerken zouden gediend zijn met aanwijzingen die rekening houden met het dringende advies van de overheid. Het is onverstandig om tegelijk geen enkele afstand meer te adviseren en aanvullende maatregelen te schrappen, alleen omdat dit niet meer door de overheid verplicht is. Ik hoop dan ook dat u uw advies in deze zin zult aanscherpen, en dat niet omdat sommigen zich onveilig voelen maar omdat dat beter is ter bescherming van zwakkeren tegen het oplopen van ziekte. Tegelijk zou het een goed voorbeeld zijn van wat kerken in vrijheid beslissen bij te dragen.

  • Mariët Apperloo 20 september 2021 op 10:47 #

   Beste Sytze Huizinga,
   We nemen uw reactie mee. Zoals aangekondigd kunnen we bovenstaand advies aanscherpen op basis van het CIO-advies, daar zullen we deze overweging ook in meenemen. We adviseren u dus om dit bericht in de gaten te houden.
   #SteunpuntKerkenwerk

 9. Guido 19 september 2021 op 17:04 #

  Dank voor het advies. Nog 1 specifieke vraag. Eerder was het advies expliciet om (nog) geen collectezakken door te geven. In hoeverre is dat nog steeds het advies?

  • Mariët Apperloo 20 september 2021 op 10:50 #

   Beste Guido Suurmond,
   In ons advies bestaan geen beperkingen op dit gebied. Wel is een goede handhygiëne daarbij van belang: regelmatig handen wassen en/of desinfecteren van de handen. Mocht dit onvoldoende mogelijk zijn dan kunnen we ons voorstellen dat er nog even gewacht wordt met het doorgeven van collectezakken. In ieder geval is het op dit moment geen expliciet advies meer.
   #SteunpuntKerkenwerk

 10. jan ijsselstijn 24 september 2021 op 11:36 #

  Er zijn 4 belangrijke adviezen die blijven na 25 september. Het laatste advies is: Zorg voor voldoende frisse lucht. Wetenschappers van RIVM en TVVL berekenden dat wij 40 m3/h lucht per persoon nodig hebben tijdens deze covid 19 pandemie. Slechts zelden wordt die norm bereikt met natuurlijke ventilatie. Dan moeten er wel veel ramen en deuren in tegenoverliggende zijde open staan. Deze is wel te bereiken met een gedwongen ventilatiesysteem -(ook airco). Ik kan zeggen dat daar geen ventilatie systemen op gemaakt zijn. Veelal was dat 30m3/h. Hier voeg ik aan toe dat het aanwezig zijn van de mogelijkheden wel gebruikt moeten worden. Controle kan geschieden om op enkele punten CO2 meters te gebruiken.

  • Ruurd Kooistra 24 september 2021 op 12:49 #

   Hartelijk dank voor deze aanvulling.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk