Menu top

UPDATE: avondklok en geestelijken – Corona-update: 21 januari 2021

[laatst gewijzigd op: 4 maart]

Op 20 januari werd duidelijk dat het kabinet forse maatregelen voorstaat. Daarbij spelen de zorgen rondom de zogeheten Britse variant een grote rol. Naar aanleiding van de actuele berichtgeving ontvingen wij diverse vragen. Daarom volgt hieronder een korte update:

Welk maximum hanteren bij zingen?

Op 15 januari herhaalden wij het advies zoals door ons gegeven op 15 december 2020 (klik hier).
Wij ontvingen naar aanleiding van dit bericht onder andere de vraag wat wij bedoelen met “zangers in de online dienst beperken tot wat minimaal nodig is”. Vooral het punt wat wij onder minimaal verstaan.

Onder ‘wat minimaal nodig is’ verstaan wij bijvoorbeeld dat bij livemuziek niet meer dan één zanger wordt ingezet. Dit sluit aan bij het advies van de werkgroep ‘zingen in de kerk’. Een andere optie is het volledig achterwege laten van zang en muziek, en volledig werken met luisterliederen. Houd dan rekening met de beperkingen rondom het gebruik van YouTube-filmpjes in een livestream. LPB media schreef hierover een advies, dat te vinden is via de volgende link.
Kerkdiensten streamen via YouTube
De EO heeft in de tussentijd veel video’s beschikbaar gesteld waar u met het YouTube kanaal van uw kerk gebruik van kunt maken (wanneer u zich heeft aangemeld). Lees hierover meer op EO Nederland Zingt – Samen Geloven.

Let op: kerken blijven uiteraard zelf verantwoordelijk voor de keuze rondom het gebruik van zang en muziek.

Wat betekent de avondklok voor geestelijken?

De overheid heeft bepaald dat ambtsdragers en andere kerkelijke medewerkers die tijdens de avondklok-periode noodzakelijke kerkelijke activiteiten buitenshuis moeten verrichten, dat kunnen doen indien zij een eigen verklaring in combinatie met een werkgeversverklaring op zak hebben.

Werkgeversverklaring – af te geven door de voorzitter kerkenraad
Werkgeversverklaring – voorbeeld voor een predikant

Eigen verklaring – per keer zelf invullen
Eigen verklaring

Meer informatie via de volgende links:
Protestantse Kerk – aanvullende informatie over uitzondering op de avondklok
Rijksoverheid – regels rondom de avondklok

Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk

2 reacties van UPDATE: avondklok en geestelijken – Corona-update: 21 januari 2021

 1. Johan van der Heide 16 januari 2021 op 21:03 #

  Het laatste advies van 15jan j.l. wordt niet onderbouwd en gaat niet in op de argumenten van de Pkn. Dit is niet zorgvuldig en helpt niet om een goede afweging te maken. Jammer! Omdat plaatselijke gemeenten veelal niet de expertise hebben om dit inhoudelijk te beoordelen rest ons weinig anders dan het advies te volgen van de Pkn.

  • Mariët Apperloo 18 januari 2021 op 17:15 #

   Beste Johan,
   Dank voor uw bericht. De adviezen die wij geven komen tot stand in samenspraak met andere organisaties en denominaties (verenigd in het Contact In Overheidszaken en in afstemming met minister Grapperhaus). Wij adviseren kerken gebruik te maken van wat er minimaal nodig is, dus zo weinig mogelijk. Sommige kerken besluiten bijvoorbeeld tot alleen muziek via filmpjes of stiltevieringen, anderen hebben niet deze mogelijkheden en maken gebruik van een minimaal aantal muzikanten. Het advies om gebruik te maken van ‘wat minimaal noodzakelijk is’ geeft dus ruimte aan plaatselijke invulling die past bij de middelen van de kerk. De kerkenraad is verantwoordelijk om besluiten te nemen die passen bij de plaatselijke situatie en uitgaand van de richtlijnen rondom bestrijding van het coronavirus.
   Wanneer er aanleiding is voor ander advies zullen wij dit zo snel mogelijk publiceren op onze website.
   #SteunpuntKerkenwerk

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk