Menu top

Corona-update: De deur op een kier voor het jongerenwerk

[laatste update 3 mrt]

Minister-president Rutte was op 23 februari duidelijk dat we nog steeds in een zorgelijke situatie zitten als het om het aantal besmettingen gaat. Toch is er meer ruimte gekomen voor onze jongeren. De kinderen van het primair onderwijs gaan alweer een aantal weken naar school. Voor jongeren in het middelbaar onderwijs geldt dat ze vanaf 1 maart weer minimaal 1 dag op school zullen zijn. Wel moet dat allemaal plaatsvinden binnen de algemene richtlijnen.

In onze advisering volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Klik hier voor een overzicht van hun laatste berichtgeving. Omdat er vanuit hen echter geen (specifieke) regelgeving komt voor kerken, zoeken wij in onze adviezen zo concreet mogelijk naar doorvertaling van de regelgeving in de situatie van kerken. Daarom zien wij, naar aanleiding van de nieuwste versoepeling, meer ruimte voor het kinder- en jongerenwerk in de kerk:

  • Voor kinderen in de leeftijd van de basisschool is het mogelijk het kinderwerk in de kerk weer op te starten. Hierbij zijn de basisregels om besmetting te voorkomen belangrijk om in acht te nemen, uitgezonderd de regel van het houden van 1,5 meter afstand.
  • Voor jongeren in de leeftijd van de middelbare school kunnen activiteiten ook weer worden opgestart. Daarbij moet wel de 1,5 meter regel in acht genomen worden, evenals de andere basisregels om besmetting te voorkomen.
  • Maak ook gebruik van de mogelijkheid om activiteiten zoveel mogelijk buiten te organiseren. Dit verkleint de kans op besmetting en afstand kan makkelijker gehouden worden.

Let op: wij trekken in dit advies (zoals aangegeven) zoveel mogelijk parallellen met de regelgeving van de overheid. U besluit als kerk echter zelf! Ziet u dat het in uw omgeving niet veilig of verantwoord kan? Wacht dan met versoepelen. Zoek de samenwerking en overleg wat ons advies concreet betekent voor uw kerk.

De deur staat weliswaar op een kiertje, maar er zijn nu toch mogelijkheden ontstaan die we dankbaar mogen aangrijpen. Zoek, naast wat er online kan, nu ook weer de gelegenheid om de jeugd offline te ontmoeten in catechese, club of vereniging. Om elkaar weer echt te zien en te laten merken dat kinderen en jongeren in de kerk in beeld zijn en dat hun leven ertoe doet.

De uitspraken tijdens de persconferentie bieden naast de versoepelde regels voor jeugd en jongeren tot 27 jaar nog geen ruimte om andere kerkelijke activiteiten te hervatten.

Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk (in afstemming met Regiegroep corona CGK).

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk