Menu top

Corona: Verantwoordelijk voor elkaar

[Let op: dit advies is mogelijk verouderd. Bekijk het meest recente advies naar aanleiding van de persconferentie van 12 november. Ga naar Actueel voor een overzicht van de meest recente berichten.]

[bericht 4 november 2021]

Nu het aantal besmettingen door corona oploopt, worden de maatregelen in veel sectoren weer aangescherpt. In de persconferentie werden geen maatregelen genoemd die het kerkelijke leven in directe zin betreffen. We lezen dit bijvoorbeeld af aan de regels voor de plechtigheden bij huwelijken en begrafenissen: alleen voor het feest bij een huwelijk gelden beperkende maatregelen, omdat dit valt binnen de kaders van een evenement.

Verantwoordelijk voor elkaars gezondheid
Wel wijst de situatie van besmettingen en druk op ziekenhuizen erop dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid. Daarom zijn de basisregels ook voor kerkgemeenschappen goede uitgangspunten:

 • blijf thuis / laat je testen bij klachten;
 • was je handen;
 • hoest en nies in je elleboog;
 • bewaar afstand naar elkaar toe; het dringende advies van de minister-president is: neem 1,5 meter afstand in acht, daarmee bescherm je jezelf en anderen;
 • zorg dat je goed ventileert als je met elkaar in één ruimte zit.

Vanuit de mondkapjesplicht in openbare gebouwen, zou daar als advies voor de kerken bij kunnen komen:

 • draag een mondkapje bij beweging in een ruimte waar je niet op afstand van elkaar kunt blijven. Denk aan binnenkomst en vertrek bij de erediensten.

Geen polarisatie
Als gemeenschap van Christus is de kerk geroepen om niet mee te gaan in de polarisatie die de samenleving laat zien. De gemeenschap bestaat niet uit gevaccineerden tegenover ongevaccineerden en ook niet uit mensen met een sterke immuniteit tegenover mensen met een kwetsbare gezondheid. We zijn met elkaar geroepen om kerk van Christus te zijn en dragen – met de woorden van de bijbel – verantwoordelijkheid voor elkaar. Laten we die verantwoordelijkheid ook bewust nemen en als kerkenraden daar de gemeenteleden toe oproepen.
Je verantwoordelijkheid nemen betekent voor een gevaccineerde dat je niet doet of de regels voor jou niet meer gelden. Voor een ongevaccineerde betekent het dat je niet doet alsof je niet wilt zorgdragen voor de gezondheid van een ander.

Inmiddels is meer dan 80% van de bevolking in Nederland gevaccineerd. De overheid geeft aan dat op plekken waar je een QR-code moet laten zien, de afstand naar elkaar toe kan vervallen. Daarbuiten geldt de anderhalve meter als veilige afstand. Nu de overheid de term ‘anderhalve meter’ toch weer gebruikt, heeft dit ook gevolgen voor kerken. Wij adviseren daarom om de 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor kerkdiensten. Met name omdat voor de kerk de QR-code niet nodig en ook niet wenselijk is. 

Gebed
Laten we daarnaast voortdurend in gebed zijn:

 • voor onze overheid die voor een bijna onmogelijke opdracht staat met zoveel verdeeldheid;
 • voor mensen die werken in de zorg en de druk ervaren als gevolg van de toename van de besmettingen;
 • voor elkaar dat we het volhouden om deze crisis samen door te komen.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar in kerk en samenleving, mogen we in biddend opzien naar de Here doen wat in deze situatie van ons wordt gevraagd. Tot slot mogen we vol vertrouwen vasthouden aan de goede zorg van onze God. Onze hoop door de crisis heen mag uiteindelijk zijn op Hem.

Zingen

Voor gemeentezang heeft de overheid niet gerept over beperkende maatregelen. Dit is anders bij koren, die vanaf 6 november voor repeteren en uitvoeren met de QR-code moeten werken. Dit laat zien dat er wel een dilemma ligt. Een QR-code voor kerkdiensten is een brug te ver. Maar iedere kerkenraad zal voor het zingen een zorgvuldige afweging moeten maken, op basis van onder meer de kwaliteit van de ventilatie in de kerkzaal en de mogelijke kwetsbaarheid van de leden die de kerk bezoeken.

Kerk en catering

We kregen vragen over QR-codes voor bijeenkomsten in het kerkgebouw. Hiervoor maken we onderscheid tussen zakelijke verhuur en twee vormen van ‘interne bijeenkomsten’.

Zakelijk
Als de kerk een ruimte verhuurt en daarbij consumpties per stuk / per persoon verkoopt, krijgt de kerk de functie van een restaurant waar je eten tegen betaling kunt kopen. In dat geval geldt de verplichting om de CoronaCheck-app te gebruiken.

Lokaal intern
Is er een bijeenkomst van een deel van de eigen gemeente in de kerk (kring, vergadering), inclusief een maaltijd, dan is het principe anders. Daarvoor is geen QR-code vereist, uiteraard wel inachtneming van de basismaatregelen.

Overig
Dan zijn er ook nog ‘interne’ tussenvormen die een zeker dilemma opleveren. Neem bijvoorbeeld de verhuur van de kerk aan een (boven)kerkelijke groep of vergadering waarbij die groep ook luncht. Zoals een ontmoeting van predikanten of de vormingscursus, waarbij de koster zorgt voor een lunch. Het is hier vooral de vraag in hoeverre zo’n bijeenkomst valt onder de term ‘evenement’, waarvoor de aangescherpte overheidsmaatregelen gelden. Dit is de definitie van de Rijksoverheid van een evenement: Er is sprake van een evenement als er op een locatie sprake is van bijvoorbeeld een voorstelling, festival, optreden of feest. Ook een braderie, een professionele wedstrijd of congres zijn evenementen.
We zien dat kosters en commissies van beheer op basis hiervan verschillende afwegingen maken. De lokale kerken zijn bevoegd om hierin eigen beslissingen te nemen.

Ook het CIO publiceerde een aangescherpt advies naar aanleiding van de persconferentie van 2 november.
Klik hier om het persbericht van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) te lezen.

Bron: Regiegroep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Rijksoverheid persconferentie 2 november 2021

 

2 reacties van Corona: Verantwoordelijk voor elkaar

 1. Louis Scherrenberg 5 november 2021 op 15:27 #

  Besten,
  Bijnier zingen vliegen de aerosolen je om de oren, of beter gezegd in je neus.
  Daar helpt een afstand van 1,5 meter niet bij.
  Dus als je het een doet, dan moet je ook het andere doen of allebei niet.
  Ik hoor graag uw mening.

  Met vriendelijke groeten,

  Louis Scherrenberg

  • Mariët Apperloo 8 november 2021 op 11:21 #

   Beste Louis Scherrenberg,
   We adviseren in bovenstaand bericht om, wat betreft het zingen, een afweging te maken die past bij de plaatselijke situatie. Kijk hierbij bijvoorbeeld naar de mate van / de mogelijkheid tot ventilatie in het gebouw. Afhankelijk daarvan kan de kerkenraad een afweging maken om bijvoorbeeld minder of niet meer te zingen.

   #SteunpuntKerkenwerk

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk