Menu top

Officiële regelgeving voor kerken

Maatregelen van de overheid omtrent kerkdiensten en bijeenkomsten

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Bron:
Rijksoverheid / RIVM Coronavirus COVID-19, maatregelen rondom samenkomsten

Corona protocol en gebruiksplan

Nu kerken per 1 juni en 1 juli voorzichtig weer ruimte krijgen is er een protocol opgesteld dat kerken helpt op het gebied van kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. Het protocol en format gebruiksplan zijn een handreiking om de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord op te starten.
Protocol en gebruiksplan

Het protocol en gebruiksplan is tot stand gekomen door een stuurgroep met afgevaardigden van verschillende kerken in afstemming met de overheid (minister Grapperhaus). Kerken en alle denominaties streven ernaar om zoveel mogelijk een gezamenlijke lijn te trekken. Tussen CGK, NGK en GKv-organisaties wordt ook voortdurend afgestemd zodat de protocollen van verschillende denominaties niet uiteen gaan lopen. Voor samenwerkingsgemeenten zouden dus de dezelfde richtlijnen moeten gelden.

Wanneer de maatregelen vanuit de overheid veranderen informeert Steunpunt Kerkenwerk zo snel mogelijk de kerken. Steunpunt Kerkenwerk heeft namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde kerken een directe communicatielijn met minister Grapperhaus. Berichten en richtlijnen verwerken wij ook in de andere rubrieken.

SKW volgt daarnaast de landelijke richtlijnen en aanbevelingen van de volgende partijen:

Rijksoverheid: Informatie rondom Coronavirus
CIO (Interkerkelijk contact in Overheidszaken
PKN dienstencentrum: Richtlijnen rondom coronavirus
Diaconaal Steunpunt: Corona dossier
GKV: Moderamen van de Landelijke Synode
NGK: Landelijke vergadering, voorzitter Frans Schippers
Zoek de GGD (gezondheidscentrum) bij u in de regio

Jeugdwerk, zondagsscholen en kindernevendiensten

In principe dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen volwassen. Voor een gedetailleerde uitwerking hoe het kind- en jeugdwerk vorm te geven, download:

Jeugdactiviteiten in coronatijd, 0 – 17 jaar

Door enkele vertegenwoordigers van kerken zijn er bij het CIO (Interkerkelijk contact in Overheidszaken) vragen gesteld over zondagsscholen en kerkelijk jeugdwerk in relatie tot de versoepeling voor het basisonderwijs (maatregelen na 21 april 2020).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet het als volgt:

“Een zondagsschool is geen school in de zin van de WPO (Wet op het primair onderwijs) of de WVO (Wet op het voorgezet onderwijs). De besluiten van dinsdag 21 april 2020 gelden dus niet voor zondagsscholen. Zondagsscholen vallen onder het reguliere samenscholingsverbod. Daarin is nog wel voorzien in een apart regime voor religieuze bijeenkomsten. Daarvoor is namelijk bepaald dat die bij voorkeur online plaatsvinden, en fysiek alleen met minder dan 30 mensen en met anderhalve meter afstand.

De protocollen voor het basisonderwijs gelden dus niet voor zondagsscholen. Voor zover de onderwijsprotocollen niet minder streng zijn dan de regels voor samenscholing, zouden die vrijwillig natuurlijk wel kunnen worden toegepast als er wordt gezocht naar houvast. Maar in elk geval de belangrijkste uitzondering voor basisscholen (namelijk dat de 1,5 meter tussen leerlingen niet gehandhaafd hoeft te worden) gaat niet op voor zondagsscholen.”

 

Privacywetgeving (AVG) in tijden van Corona

Gemeenten hebben vragen over de toepassing van de AVG en mogelijke versoepeling nu de hulpvragen stijgen en we meer en meer digitaal communiceren. Voor nu geldt dat de Autoriteit Persoonsgegevens leidend blijft in de adviezen. De AP houdt rekening met noodsituaties in geval van bijstand. Goede zorg gaat in deze crisis boven privacy, maar neem wel belangrijke waarborgen en wis waar er veel privacygevoelig informatie is gedeeld gespreksgeschiedenissen uit bijvoorbeeld WhatsApp of andere chat, video of bel apps. Attendeer eventueel gemeenteleden erop dat ook criminelen gebruik maken van de coronacrisis door nepmails te sturen met bijvoorbeeld informatie over het coronavirus.

Gerelateerd

Kerk zijn in coronatijd
Professionals en corona
Financiën en corona

Ziekteverzuim Supervisie/Coaching
© copyright Steunpunt Kerkenwerk