Menu top

Officiële regelgeving voor kerken

[laatste update 6 oktober 2020, nog steeds geldig op 18 november]

Maatregelen van de overheid omtrent kerkdiensten en bijeenkomsten

Per 29 september 18:00 uur zijn er maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

Bron: Rijksoverheid / RIVM Coronavirus COVID-19, regels voor binnen en buiten

Religieuze organisaties beperken de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk tot maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst). (..) Met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) en met in acht name van de RIVM-voorschriften. In aanvulling op de richtlijnen adviseren we u dringend u te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbevelen van het dragen van mondmaskers.

Bron: Rijksoverheid, Behoedzaam vieren van geloof

Corona protocol en gebruiksplan

Om kerken te helpen de maatregelen goed op te volgen is er een protocol opgesteld dat kerken helpt op het gebied van kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. Het protocol en format gebruiksplan zijn een handreiking om de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord op te starten.
Protocol en gebruiksplan

Het protocol en gebruiksplan is tot stand gekomen door een stuurgroep met afgevaardigden van verschillende kerken in afstemming met de overheid (minister Grapperhaus). Kerken en alle denominaties streven ernaar om zoveel mogelijk een gezamenlijke lijn te trekken. Tussen CGK, NGK en GKv-organisaties wordt ook voortdurend afgestemd zodat de protocollen van verschillende denominaties niet uiteen gaan lopen. Voor samenwerkingsgemeenten zouden dus de dezelfde richtlijnen moeten gelden.

Wanneer de maatregelen vanuit de overheid veranderen informeert Steunpunt Kerkenwerk zo snel mogelijk de kerken. Steunpunt Kerkenwerk heeft namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde kerken een directe communicatielijn met minister Grapperhaus. Berichten en richtlijnen verwerken wij ook in de andere rubrieken.

SKW volgt daarnaast de landelijke richtlijnen en aanbevelingen van de volgende partijen:

Rijksoverheid: Informatie rondom Coronavirus
CIO (Interkerkelijk contact in Overheidszaken
PKN dienstencentrum: Richtlijnen rondom coronavirus
Diaconaal Steunpunt: Corona dossier
GKV: Moderamen van de Landelijke Synode
NGK: Landelijke vergadering, voorzitter Frans Schippers
Zoek de GGD (gezondheidscentrum) bij u in de regio

Jeugdwerk, zondagsscholen en kindernevendiensten

Jeugdwerk / jongerenwerk (tot en met 18 jaar) kan doorgaan, mits dat in het kerkgebouw plaats vindt en niet thuis.

Volg verder de richtlijnen van het protocol van de PKN voor jeugdactiviteiten:  Protocol Jeugdactiviteiten in coronatijd

Privacywetgeving (AVG) in tijden van Corona

Gemeenten hebben vragen over de toepassing van de AVG en mogelijke versoepeling nu de hulpvragen stijgen en we meer en meer digitaal communiceren. Voor nu geldt dat de Autoriteit Persoonsgegevens leidend blijft in de adviezen. De AP houdt rekening met noodsituaties in geval van bijstand. Goede zorg gaat in deze crisis boven privacy, maar neem wel belangrijke waarborgen en wis waar er veel privacygevoelig informatie is gedeeld gespreksgeschiedenissen uit bijvoorbeeld WhatsApp of andere chat, video of bel apps. Attendeer eventueel gemeenteleden erop dat ook criminelen gebruik maken van de coronacrisis door nepmails te sturen met bijvoorbeeld informatie over het coronavirus.

Gerelateerd

Kerk zijn in coronatijd
Professionals en corona
Financiën en corona

Ziekteverzuim Supervisie/Coaching
© copyright Steunpunt Kerkenwerk