Menu top

Kerk zijn in coronatijd

Online meetings Kerk en corona

We zijn al geruime tijd ‘kerk in coronatijd’. We streamen onze diensten massaal online en er is weer ruimte voor het bezoeken van kerkdiensten. Maar hoe blijven we als gemeente, ook als het langer gaat duren, met elkaar verbonden? Waar lopen we dan tegen aan? Welke mooie ideeën ontstaan er in de praktijk?

We nodigen iedereen uit om hierover mee te praten tijdens online meetings. In deze online meeting is er ruimte voor vragen en voor het delen van ideeën. We hebben een team met mensen uit verschillende organisaties (Diaconaal Steunpunt, Steunpunt Kerkenwerk, Kerkenraden Steunpunt, Missionair Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt, Praktijkcentrum) klaar staan, die je graag adviseren. Naast een gezamenlijk gedeelte kun je één van de deelsessies volgen.
Je kunt je aanmelden voor de eerstvolgende online meeting, klik hier voor de eerstvolgende datum (keuze tussen 10:00 uur en 20:00 uur). Deelname is gratis.
Online meeting Kerk en corona, aanmelden.

#nietalleen

Overal in het land bieden diaconieën en gemeenteleden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Het platform nietalleen.nl bundelt vanaf nu alle initiatieven, zodat ze elkaar kunnen versterken. Heeft u mogelijkheden om te helpen? Meld uw initiatief, gemeente of diaconie dan aan op www.nietalleen.nl. Mensen die behoefte hebben aan hulp of een gesprek kunnen bellen naar 0800 1322. Zij worden dan gekoppeld aan het plaatselijke initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor hen.

Diaconaat

Het Diaconaal Steunpunt adviseert in een uitgebreid coronadossier. Hier vindt u veel informatie met betrekking tot verschillende onderwerpen over kerk en corona. 
Diaconaal steunpunt, coronadossier.
Ook deelt Diaconaal Steunpunt inspiratie voor het diaconale aspect van kerkzijn.
Ruimte voor diaconale initiatieven in coronatijd.

Gebed

Bidden in deze tijd is een van de meest wezenlijke dingen die we als christenen kunnen blijven doen.
Internationaal gebed bij Coronavirus

Online kerkdiensten en vieringen

Bij het organiseren van (online) kerkdiensten is een gebruiksplan voor het kerkgebouw noodzakelijk. U kan hiervoor gebruik maken van het Protocol en format gebruiksplan (klik hier)

Visueel ondersteuningsmateriaal zoals stickers, afzetlinten en banners voor kerk-zijn in een anderhalve meter setting zijn te bestellen bij: De Groot Drukkerij: Kerken Algemeen en Kerkhesje.

Digitale tools voor vergaderingen, gesprekken of kleine groepen

Inmiddels worden veel momenten van overleg digitaal gehouden. Er zijn veel mogelijkheden. Klik op onderstaande link voor een overzicht.
Digitale tools

Wisseling van ambtsdragers

Nu er geen kerkelijke bijeenkomsten gehouden kunnen worden, heeft dat gevolgen voor de roeping van nieuwe ambtsdragers. In dit artikel enkele overwegingen hoe de wisseling of verkiezing van ambtsdragers dan wel te organiseren: Roeping van ouderlingen en diakenen in coronatijd.

Jeugdwerk

Voor het jeugdwerk adviseren wij de richtlijnen zoals de PKN die adviseert: 
Protocol Jeugdactiviteiten in coronatijd.

Dit zijn alternatieven:
Wat moeten we als jeugdwerk in tijden van corona?

Uw predikant of kerkelijk werker kan wellicht digitaal het jeugdwerk ondersteunen. Laat hem/haar bijvoorbeeld online lesmateriaal maken of organiseer een dagelijkse overdenking of opdracht. Bekijk het voorbeeld van een kerkelijk werker die dagopeningen verzorgt voor kinderen. www.dagopening.nl.

Gerelateerd

Coronamaatregelen voor kerken
Professionals en corona
Financiën en corona

© copyright Steunpunt Kerkenwerk