Menu top

Professionals en corona

Waar krijg je als professional in de kerk mee te maken in coronatijd? We zetten de belangrijkste onderwerpen met nuttige verwijzingen op een rijtje.

Extra coaching voor predikanten, kerkelijk werkers en kosters 

Het zijn bijzondere tijden. Ook voor jou als professional in de kerk. Je kan niet op bezoek en samenkomsten gaan niet door. Gevoelens van onmacht, rouw en onzekerheid over de toekomst komen voor in je gemeente en misschien ook bij jezelf.  Kun jij wel een luisterend oor gebruiken? Een neutraal persoon met wie je over je werk kunt praten?

Lees de flyer voor meer informatie: Sterk in je werk tijdens corona

Lees ook dit artikel: Predikant, pionier, kerkelijk werker, let op jezelf

Preken voor de camera

Preken voor een camera, hoe doe je dat? Lukt het je om contact te maken? En hoe zorg je ervoor dat mensen thuis het idee hebben dat je het tegen hen hebt?

Paulien Vervoorn van Geloofwaardig (s)preken geeft tips en een training:

Ziekteverzuim
Wanneer wel ziek melden? Wanneer de predikant, kerkelijk werker of koster door ziekte niet in staat is zijn werk te verrichten. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.

Wanneer niet ziek melden? Als de predikant, kerkelijk werker of koster om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten. Ook als iemand lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij/zij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken.
Meer informatie op:

Ziekteverzuim

Gerelateerd

Coronamaatregelen voor kerken
Financiën en corona

© copyright Steunpunt Kerkenwerk