Menu top

Corona protocol en gebruiksplan

Maximaal 30 aanwezigen

Per 29 september 18:00 uur zijn er maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

Religieuze organisaties beperken de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk tot maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst). (..) Met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) en met in acht name van de RIVM-voorschriften. In aanvulling op de richtlijnen adviseren we u dringend u te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbevelen van het dragen van mondmaskers.

Daarnaast gelden nog steeds de al eerder gecommuniceerde maatregelen. De gebouwen moeten voldoende worden geventileerd. De gebruikelijke richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne blijven gelden (handen wassen, hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken). En mensen met coronagerelateerde klachten dienen thuis te blijven.

[Laatst update protocol en gebruiksplan: 9 oktober 2020, versies 1.6]

Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Het protocol legt uit wat de uitgangspunten en basisregels zijn voor kerken bij de versoepeling. En biedt een overzicht van wat straks wel en nog niet kan binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM. De onderdelen in het protocol helpen bij het opstellen van een gebruiksplan voor het eigen kerkgebouw.

Download: Protocol Erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Voor de tekst en inhoud van dit protocol is gebruik gemaakt van publicaties van de Protestantse Kerk in Nederland en de Reformatorische kerken en van gezamenlijke afstemming binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dit protocol wordt voortdurend aangepast op de actualiteit.

Protocol Kind- en jeugdactiviteiten

Nu de versoepelingen voor de zondagse diensten zijn ingegaan is er ook weer meer ruimte voor het kind- en jeugdwerk. Volg daarvoor de richtlijnen van het protocol van de PKN jeugdactiviteiten:  Protocol Jeugdactiviteiten in coronatijd

Format Gebruiksplan

Wanneer gemeenten de kerkdeuren weer openen moeten zij ook een eigen gebruiksplan opstellen. Dit dient te gebeuren voordat activiteiten en erediensten worden hervat. Met het format gebruiksplan beschikt u snel over een uitgewerkt plan.

In het format zijn de belangrijkste onderdelen uit het protocol verwerkt en is er ruimte om het gebruiksplan toe te passen op de eigen situatie. Elk kerkgebouw is immers weer net even anders.

Het format kan uitgewerkt worden door bijvoorbeeld een corona commissie of koster(s), maar blijft een verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Zorg er daarbij voor dat een eigen gebruiksplan in geprinte versie aanwezig is in het gebouw. En verspreid deze per nieuwsbrief en op de eigen website of op andere wijze in de gemeente. Op die manier is iedereen – ook gasten – op de hoogte.

Download: Format Gebruiksplan

Dit format is een initiatief van het Dienstenbureau van de CGK, het Diaconaal Steunpunt en SKW.

Materiaal 
Visueel ondersteuningsmateriaal zoals stickers, afzetlinten en banners voor kerk-zijn in een anderhalve meter setting zijn te bestellen bij de Groot Drukkerij: Kerken Algemeen

Hesjes voor coördinatoren met de tekst “Houd moed, heb lief”  zijn hier te bestellen: Kerkhesje

Denk mee!

Heeft u aanvullingen, praktische ideeën of innovaties,  neem dan contact op. We nemen deze graag mee in de volgende versies van beide documenten.

Wilt u doorpraten en met anderen van gedachten wisselen? Op zoek naar inspiratie? Eens in de twee weken hosten we op dinsdag ‘s ochtends en ‘s avonds online meetings. Professionals en vrijwilligers uit kerken uit het hele land gaan met elkaar in gesprek.  Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Gerelateerd

Coronamaatregelen voor kerken
Kerk zijn in coronatijd
Wat betekent dit voor professionals in de kerk?
Financiën en corona

20 reacties van Corona protocol en gebruiksplan

 1. K.J. van Huigenbosch 20 mei 2020 op 12:22 #

  op 19 mei deelde de minister president mee, dat voor de grens van 30 personen per 1 juni in de horeca
  het personeel niet mee geteld hoeft te worden.

  Mijn vraag is, geldt dit ook voor kerkgenootschappen m.b.t. voorganger, ouderlingen, diakenen, koster e.d. ?

  • Mariët Apperloo 27 mei 2020 op 11:16 #

   Beste hr./mevr. Huigenbosch,
   We zoeken op dit moment uit hoe deze regelgeving voor de kerken eruit komt te zien. Wanneer hierover meer bekend is geven we een update van het protocol en gebruiksplan. We zullen u door middel van nieuwsberichten op de website op de hoogte houden.
   # Steunpunt Kerkenwerk

 2. H Bouwhuis 22 mei 2020 op 21:32 #

  Mijn vraag is mag je per 1 juli max 100 personen in de kerkzaal op 1,5 mtr en dan kinderoppas max 10 kinderen met 2 leiders er nog bij of zitten de kinderen bij die aantal van 100 erbij in.

  Gr H Bouwhuis koster gkv Marienberg

  • Mariët Apperloo 27 mei 2020 op 11:16 #

   Geachte H. Bouwhuis,
   We zoeken op dit moment uit hoe deze regelgeving voor de kerken eruit komt te zien. Wanneer hierover meer bekend is geven we een update van het protocol en gebruiksplan. We zullen u door middel van nieuwsberichten op de website op de hoogte houden.
   # Steunpunt Kerkenwerk

 3. Geert 30 mei 2020 op 21:23 #

  Ventilatie: er wordt in de stukken gelukkig aandacht besteed aan ventilatie, maar wat mij betreft nog onvoldoende.

  Het is zeker dat er kerkzalen en -gebouwen zijn (ook die met hoge plafonds en veel volume) waar standaard de ventilatie onder de maat is, en tijdens kerkdiensten het CO2/ppm niveau tot ongewenste hoogte oploopt. Het voor en na diensten dan ventileren, zoals genoemd in de instructie, is dan onvoldoende om de verspreiding van het eventueel in de lucht aanwezige virus te voorkomen.

  Veel en wellicht uit voorzorg bovenmatig ventileren tijdens de dienst zorgt voor ervoor dat dat risico zo veel mogelijk wordt weggenomen. Dat dat niet met een recirculatiesysteem moet spreekt voor zich en is gelukkig al ergens benoemd in de stukken. Het ventileren zal moeten gebeuren door ramen en deuren tijdens de kerkdienst zoveel mogelijk open te laten staan. Een situatie waarin je mogelijk zelfs kunt spreken van doorlopend spuien. Zo nodig kunnen de bezoekers dan hun jas beter aan laten.

  Er ligt nu heel veel focus op het 1,5 meter afstand houden, maar dat is onterecht en maar het halve verhaal. Je kunt beter op 1 meter van iemand zitten in een goed geventileerde ruimte, dan op 2 meter van iemand in een slecht geventileerde ruimte. In het laatste geval neemt de concentratie van virusdeeltjes in de lucht toe in plaats van af, en is het risico op besmetting groter. Ook is dan het risico om besmet te raken met veel virusdeeltjes groter, wat de kans vergroot op een zwaarder ziektebeeld.

  • jan ijsselstijn 5 juli 2020 op 12:56 #

   Ja Geert, ik heb al eerder jouw goede opmerking gelezen.Het laatste wat ik als luchttechnicus heb gehoord, dat zelfs in de cabine van het vliegtuig gereisd mag worden mits het ventilatievoud van de ruimte per 6 minuten voor 100% ververst is met het juiste filter.Alles iom met RIVM.De ventilatie moet dus optimaal zijn wat je niet kunt garanderen met te openen ramen ergens in de ruimte en nauwelijks wind.Dus dit alleen met gedwongen vemtilatiesysteem krijgt.Er wordt tevoren wel triage uitgevoerd en er staat niet vermeld of er ja of nee gezongen mag worden. Daarover wordt nog studie gedaan en de uitslag komt in september.te weten :Aerosolen-virusoverdraagzaamheid.

 4. K Duinkerken 1 juni 2020 op 09:09 #

  Zijn er richtlijnen/adviezen mbt de tijd die tussen 2 diensten op 1 dag worden gehouden ivm ventilatie?

 5. Johan 6 juni 2020 op 10:00 #

  Ik lees “Wanneer gemeenten de kerkdeuren weer openen moeten zij ook een eigen gebruiksplan opstellen.”

  Mbt “moeten”:
  1) Welke instantie verplicht dit?
  2) Wordt dit gecontroleerd en door wie?
  3) Geldt de verplichting ook bij minder dan 30 personen in een zaal?

  Met vriendelijke groet, Johan

  • Mariët Apperloo 15 juni 2020 op 14:45 #

   Beste hr. Cnossen,

   1) Het protocol en gebruiksplan zijn tot stand gekomen door een stuurgroep met afgevaardigden van verschillende kerken in afstemming met de overheid (minister Grapperhaus). Kerken en alle denominaties streven ernaar om zoveel mogelijk een gezamenlijke lijn te trekken. Tussen CGK, NGK en GKv-organisaties wordt ook voortdurend afgestemd zodat de protocollen van verschillende denominaties niet uiteen gaan lopen.
   2) Het format kan uitgewerkt worden door bijvoorbeeld een coronacommissie of koster(s), maar blijft een verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Zorg er daarbij voor dat een eigen gebruiksplan in geprinte versie aanwezig is in het gebouw. En verspreid deze per nieuwsbrief en op de eigen website of op andere wijze in de gemeente. Op die manier is iedereen – ook gasten – op de hoogte.
   3) Ja, ook dan is een gebruiksplan nodig.

 6. Janny 26 juni 2020 op 11:25 #

  Wat de protocollen voor de kerkdiensten betreft.
  Wat ik mis is de aandacht voor alleengaanden in de kerkdiensten in Corona tijd.
  Per 1 juli mogen we weer bij elkaar in de auto, volop OV reizen zonder 1,5 meter afstand.
  Ook op een terras en in restaurant mogen twee personen, bij elkaar zitten, zonder 1,5 meter afstand.
  Hoe krom is het dan dat alleengaanden in de kerkdiensten niet samen met iemand mogen zitten.
  Gezinnen zitten gezellig naast elkaar, stellen mogen dat ook.
  Hoe eenzaam kan een alleengaande m/v zich op deze manier gaan voelen.
  Wat zou het mooi zijn dat er in de kerkdiensten dan ook twee personen naast elkaar mogen zitten.
  Ik heb met alleengaanden gesproken die, zolang ze in de kerk eenzaam en alleen in een kring van 1,5 meter moeten zitten, de kerkdiensten niet gaan bijwonen.

 7. Johanna 26 juni 2020 op 12:49 #

  Hoe zit het met alleengaanden in de kerk? Moeten zij ook op anderhalvemeter afstand vsn anderen zitten? In de horeca bijvoorbeeld mag je wel met 2 personen uit verschillende huishoudens aan een tafeltje zitten. Zou mooi zijn als dat in de kerk ook kan. Geeft voor deze doelgroep een minder eenzaam gevoel.

 8. Bottinga 28 juni 2020 op 14:00 #

  Mogen mensen van 70+ per 1 juli de kerkdienst bezoeken?

  • Mariët Apperloo 30 juni 2020 op 16:14 #

   Beste hr./mevr. Bottinga,
   Hiervoor verwijzen we u naar het protocol, pagina 5. Kerken zijn verplicht om in het gebruiksplan voorschriften op te nemen over hoe om te
   gaan met de groep kwetsbare mensen en hoe extra voorzichtigheid wordt betracht voor mensen van 70 jaar en ouder.
   #SteunpuntKerkenwerk

 9. Wilma Zwiggelaar 5 juli 2020 op 22:50 #

  Beste redactie,

  Vriendelijk verzoek om in het gebruiksplan V1.4 d.d. 02-07-2020 het versienummer en de datum ook op de volgende pagina’s aan te passen, hier staan nog de gegevens van V1.3.

  • Mariët Apperloo 6 juli 2020 op 10:40 #

   Beste Wilma,
   Hartelijk dank voor de oplettendheid, we hebben het inmiddels aangepast.
   #SteunpuntKerkenwerk

 10. bé prins 11 juli 2020 op 18:33 #

  was bezig met gebruikersplan van de kerk. dacht dat crèche weer mogelijk was.
  Las dat voor zondagschool de 1,5 m verplicht blijft en de ontheffing voor scholen niet geldt.
  betekent dit ook de 1,5 m regel ook geldig blijft voor kleuters en baby`s in de crèche.
  we hebben als ieder komt dan niet genoeg ruimte.

  • Corinne Starreveld 16 juli 2020 op 16:23 #

   Beste mevrouw Prins, dat klopt, de crèche en zondagsscholen zijn weer mogelijk. Daarover staat vanaf vandaag (16 juli 2020) het protocol jeugd activiteiten van de PKN online. Hierin staan extra richtlijnen voor het afstand bewaren voor kinderen en baby’s van 0 tot 4 jaar. Afstand bewaren tussen kinderen en volwassen vrijwilligers is niet nodig tijdens de crèche. 1,5 afstand bewaren tussen volwassenen wel. Vriendelijke groet, team Steunpunt Kerkenwerk #SteunpuntKerkenWerk

 11. A. Mulder 7 oktober 2020 op 09:39 #

  Wordt het protocol en het template gebruikersplan nog aangepast naar aanleiding van de laatste gewijzigde maatregelen van 28 september en 5 oktober?

  • Mariët Apperloo 7 oktober 2020 op 11:18 #

   We zijn hierover in overleg, zodra er een geüpdatete versie is zullen we die online plaatsen.
   #SteunpuntKerkenwerk

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk