Menu top

Doen – Jaarverslag 2017

Tijdens de Algemene Vergadering in juni presenteerden we ons nieuwe jaarverslag. Hierin laten we zien hoe we in 2017 werkten aan sterker personeelsbeleid in kerken, bijvoorbeeld door de dienst BKW Basis. Eén van de deelnemers van de opleiding Interim Predikant beschrijft zijn leerervaringen en vertelt hoe hij deze inmiddels in de praktijk brengt. Ook lichten we toe waarom we kozen voor het thema ‘Doen’. Kortom, fijn en inspirerend leesvoer voor deze zonnige periode!

Jaarverslag SKW 2017
Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk