Menu top

Eindverslag conferentie “De predikant in een veranderende (kerkelijke) omgeving”

Op 13 april 2018 heeft het Amersfoort-Beraad in Nijkerk een eendaagse studieconferentie belegd met als thema: “Met vreugde en zegen”. Het doel was bewustwording en het creëren van oplossingen op vraagstukken over de rol van een predikant. Kan een predikant nog met vreugde en zegen zijn werk doen? Uitgangspunt daarbij was: hoe kunnen we predikanten, kerkenraden en gemeenten van dienst zijn?

Voorafgaand aan de conferentie hebben vijf deskundige theologen een paper geschreven en daarvan tijdens de conferentie een korte samenvatting gepresenteerd. In het middaggedeelte van de conferentie zijn in een vijftal werkgroepen de onderwerpen uitgediept en toegespitst op praktische toepassingen.

We zijn blij dat de sprekers hun teksten voor publicatie beschikbaar hebben gesteld. Er zijn verslagen van de werkgroepen gemaakt en enkele deelnemers aan de conferentie hebben na afloop op de conferentie gereflecteerd; ook hun bijdragen zijn in het verslag opgenomen.

Via de link hieronder is het verslag beschikbaar voor predikanten en kerkenraden van de GKV en NGK. De CGK predikanten hebben de congresbundel per mail ontvangen.

Verslag conferentie ‘Met vreugde en zegen’, 13 april 2018′
Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk