Menu top

Energie en kerken: hoe om te gaan met de stijgende kosten

[laatst bijgewerkt op: 9 januari ’23]

De prijzen van energie zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook kerken ondervinden daarvan de gevolgen, vooral nu het buiten kouder wordt. SKW brengt een aantal belangrijke berichten en verwijzingen onder de aandacht over dit onderwerp.

Notitie ‘Besparing energie in kerkgebouwen’
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een notitie geschreven over mogelijkheden om energie te besparen in kerkgebouwen. De notitie ‘Besparing energie in kerkgebouwen’ kunt u hier downloaden.

Download notitie ‘Besparing energie in kerkgebouwen’

 
In december 2022 schreef het CIO aanvullend hieraan een paper over de actuelere status van tegemoetkoming, verduurzaming en besparing op gebied van energiekosten voor kerken.

Download notitie ‘Paper energiekosten: tegemoetkomingen, verduurzaming en besparing’
 
Brochure Kerkorgels en binnenklimaat
In de notitie wordt verwezen naar een brochure van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). In deze brochure vindt u belangrijke informatie over kerkorgels en binnenklimaat.

Download brochure ‘Kerkorgels en binnenklimaat’
 
Energieplafond en kerken
De overheid heeft een prijsplafond ingesteld voor om de stijging van de energiekosten te beperken.

Rijksoverheid: Prijsplafond voor energiekosten

In dit nieuwsbericht staat de volgende alinea: “Kleinverbruikers: Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.”

Hiervan kunnen dus ook kerkbesturen gebruik maken die kleinverbruiker zijn. Daarnaast is een motie aangenomen om extra aandacht te geven aan compensatiemogelijkheden, om vrijwilligersorganisaties en religieuze instellingen tegemoet te komen. Het CIO-K, de commissie kerkelijke gebouwen van het CIO, onderhoudt hierover contacten met de overheid en publiceerde twee documenten ter informatie voor kerkbesturen, zie onder de eerste alinea van dit nieuwsbericht.
 
Webinars terugkijken

Op 31 oktober en 2 november jl. organiseerde het project “Groene Kerken” een webinar over quick wins bij energiebesparing in kerken. Deze webinars zijn terug te vinden https://www.groenekerken.nl/webinars.
Op 7 december jl. organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een webinar over “verduurzaming van kerkgebouwen én nu energiebesparen”. Wilt u deze terugkijken, dan treft u hier de opname.
 
Energiecrisis en erfgoed
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een webdossier geopend: ‘energiecrisis en erfgoed’. Hier vindt u praktische tips voor energiebesparing, evenals praktijkvoorbeelden van verduurzaming van monumentale gebouwen.

Energiecrisis en erfgoed
 
Energie voor kerken
Sinds 2005 kopen tal van Nederlandse kerken en kloosters gezamenlijk elektriciteit en gas in via ‘Energie voor Kerken’. Het doel hiervan is kostenbesparing door gezamenlijk in te kopen. Kerkbesturen die deelnemen aan dit inkoopcollectief worden hierover periodiek rechtstreeks geïnformeerd door bureau Hellemans.

Energie voor kerken
Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk