Menu top

Cijfers & Feiten

Vanaf 1993 is regelmatig onderzoek gedaan naar financiële cijfers van de GKv-kerken, de laatste jaren onder verantwoordelijkheid van het SKW.
In deze reeks van jaren kunnen op basis van representatieve financiële cijfers ontwikkelingen aangegeven worden. Plaatselijke kerken kunnen hun beleid hiermee onderbouwen of aanpassen, maar ook op landelijk niveau zijn de cijfers bruikbaar.
Jarenlang was het beeld dat de VVB-inkomsten meer stegen dan de jaarlijkse inflatie, ook na de krediet- en bankencrisis in 2008.

GKV-cijfers

Zie de beschikbare cijfers over het afgelopen jaar van GKv-kerken.
Cijfers & Feiten 2020 (jaren 2014-2020)

Voorgaande jaren

Zie de beschikbare cijfers van voorgaande jaren:
Cijfers & Feiten 2019

In 2019 is er tevens een vergelijking gemaakt tussen de cijfers van GKV-kerken en NGK-kerken over 2018. Klik op onderstaande link om deze notitie te lezen.
Cijfers & Feiten GKV-NGK 2018

Cijfers & Feiten 2018
Cijfers & Feiten 2017
Cijfers & Feiten 2015-2016
Cijfers & Feiten 2013-2014
Cijfers & Feiten 2011-2012
Cijfers & Feiten 2009-2010

Gerelateerd

Ledentallen GKv
© copyright Steunpunt Kerkenwerk