Menu top

Kerkelijke Kengetallen

Belangrijkste kengetallen (update t/m 2016)

 

Verloop ledental versus aandeel belijdende leden:

Verloop ledental GKv

Indexatie versus VVB

indexatie versus VVB

Inkomsten kerken

inkomsten kerken

Uitgaven (en overschot/tekort) kerken

uitgaven kerken

 

Gerelateerd

Cijfers & Feiten
© copyright Steunpunt Kerkenwerk