Menu top

Deputaten Financiën & Beheer

Het deputaatschap Financiën & Beheer reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen als geheel. Daarbij is het bewaken van het niveau van de landelijke quota een zeer belangrijk aspect. Overleg met de deputaatschappen over hun financiën en plannen is daarom een belangrijk aandachtspunt. Andere belangrijke taken zijn het stroomlijnen van de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van deputaatschappen en het beheersen van financiële, personele en fiscale risico’s, ook voor het GKv-verband als geheel.

Meer inhoudelijke informatie over F&B vindt u via deze link.

Hieronder vindt u een overzicht en toelichting van het quotum F&B van 2022.

2021 2022 % Per belijd.lid
1. Opleiding en archief
Theologische Universiteit 1.800.000 1.800.000 20,05
Bureau Studiefinanciering 70.000 85.000 0,95
Archief en Documentatie 136.000 136.000 1,51
2.006.000 2.021.000 67,4% 22,51
2. Advies/ondersteuning plaatselijke kerken
Toerustingscentrum (vervolg Diac.Steunp., NGT en Praktijkcentrum) 370.000 370.000 4,12
Steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven 212.000 212.000 2,36
Steunpunt Liturgie 26.400 26.400 0,29
Eredienst 2.783 2.783 0,03
Predikantszaken 3.300 3.300 0,04
Cie. herstructurering Predikantszaken 773 773 0,01
Open Poorten/Advies en Bijstand (doorstroming predikanten) 1.546 1.546 0,02
Dovenpastoraat 63.700 63.700 0,71
Studie homoseksualiteit 3.092 3.092 0,03
683.594 683.594 22,8% 7,61
3. Kerk en recht
Kerkrecht 2.500 2.500 0,03
Hoger Beroep 4.000 4.000 0,04
Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties 3.092 3.092 0,03
Meldpunt Seksueel Misbruik 17.760 17.760 0,20
Commissie van Beroep Predikantszaken 1.000 1.000 0,01
Cie. ICG (Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing) 1.546 1.546 0,02
Cie. Verzoening en recht (contacten met kerkleden) 1.546 1.546 0,02
31.444 31.444 1,0% 0,35
4. Externe contacten
Contact en Eenheid 14.000 14.000 0,16
Lidmaatschap Raad van Kerken 11.595 11.595 0,13
Betrekking Buitenlandse Kerken 55.000 55.000 0,61
Relatie Kerk en Overheid 13.650 13.650 0,15
Geestelijke Verzorging Militairen 464 1.855 0,02
Evangelie en Moslims (extra collecte/bijdrage) p.m. p.m. p.m.
94.709 96.100 3,2% 1,07
5. Bestuur (administratie/financieel)
Financien en Beheer 30.500 31.650 0,35
Regiegroep GKv/NGK 27.055 31.693 0,35
Werkgroep Administratieve Ondersteuning (WAO) 67.368 66.368 0,74
Synode- en LV-kosten 35.933 35.933 0,40
Commissie Integratie 2.319 2.319 0,03
163.175 167.963 5,6% 1,87
2.978.922 3.000.101 100% 33,41
Vermindering Centrale Algemene Reserve (CAR) -244.677 -306.446 3,41
Totaal budget / quotum huidige systematiek 2.734.245 2.693.655 30,00
Berekend quotum aan de kerken 2022 aantal leden quotum
Aantal belijdende leden / quotum per belijdend lid 70.798 2.123.940 30,00
Aantal doopleden / quotum per dooplid 37.981 569.715 15,00
Totaal aantal leden per 1 oktober 2021 / quotum 108.779 2.693.655

 

Klik hier voor deze tabel in afbeelding

Gerelateerd

Kerkelijke boekhouding
© copyright Steunpunt Kerkenwerk