Menu top

Deputaten Financiën & Beheer

Het deputaatschap Financiën & Beheer reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen als geheel. Daarbij is het bewaken van het niveau van de landelijke quota een zeer belangrijk aspect. Overleg met de deputaatschappen over hun financiën en plannen is daarom een belangrijk aandachtspunt. Andere belangrijke taken zijn het stroomlijnen van de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van deputaatschappen en het beheersen van financiële, personele en fiscale risico’s, ook voor het GKv-verband als geheel.

Meer inhoudelijke informatie over F&B vindt u via deze link.

Hieronder vindt u een overzicht en toelichting van het quotum F&B van 2020.

quotum 2019

 

Gerelateerd

Kerkelijke boekhouding
© copyright Steunpunt Kerkenwerk