Menu top

Boekhoudprogramma

SKW adviseert voor uw kerkelijke boekhouding gebruik te maken van een online software pakket. Daarmee kan zowel de penningmeester als boekhouder via internet het pakket benaderen en hun eigen werk vanuit huis doen. Alles wordt centraal opgeslagen en bovendien wordt er dagelijks een back-up gemaakt.

Er zijn drie leveranciers voor deze online boekhoudprogramma’s met speciale modules voor kerken:

  1. Scipio van Hagru: www.hagru.nl
  2. KLA van Topsoft: www.topsoft.nl
  3. Gemeenteleden administratie van OVAS: www.ovas.nl

Alle drie de pakketten koppelen modules ledenadministratie aan de boekhouding. Via deze weg worden bankafschriften gelijk geïmporteerd en gekoppeld aan uw relaties. Boekingen op exploitatie gaan via een grootboekrekening. De pakketten geven u overzichten m.b.t. kostenontwikkelingen. Al deze software maakt op juist wijze gebruik van IBAN en SEPA.

Als kerk kunt u met één of meerdere leveranciers contact te zoeken voor meer informatie en een offerte. Een vergelijking met een demo kan u verder helpen bij de keuze.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk