Menu top

Kascontrole

Jaarlijks worden de cijfers van de kerk gecontroleerd door een accountant of kascontrolecommissie. Maar aan welke eisen moet een goede controle voldoen? Worden diverse functies voldoende gescheiden waardoor de kans op fraude wordt verkleind? En aan welke eisen moet een kerk voldoen in het kader van de ANBI-status? Steunpunt Kerkenwerk heeft met diverse specialisten en op basis van praktijkervaringen een handreiking kascontrole ontwikkeld.

Handreiking Kascontrole

Gerelateerd

Jaarrekening Beschikkingsmachtcriterium
© copyright Steunpunt Kerkenwerk