Menu top

UBD / IB47

UBD (Uitbetaalde Bedragen aan Derden, voorheen IB47) is een opgave die een werkgever eenmaal per jaar aan de Belastingdienst moet doen voor betalingen aan hen die niet bij hem in (fictieve) dienstbetrekking zijn, maar ook geen ondernemers zijn. Dit wordt ook wel de zogeheten renseigneringsverplichting genoemd.

Wat moet ik opgeven?
Welke bedragen u moet meenemen bij een UBD-opgave, staat op de website van de Belastingdienst.

“U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als de persoon die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:
• Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
• Deze persoon factureert niet, óf stuurt een factuur zonder btw.”
Bron: Belastingdienst

Dit betreft in de kerk bijvoorbeeld betalingen aan de eigen actieve predikant, een gastpredikant, een emerituspredikant die via de kerk een emeritaatsuitkering krijgt of een spreker die is vrijgesteld van BTW.

Het gaat bij de UBD-opgave om uitbetaalde bedragen. U hoeft daarom geen onderscheid te maken tussen traktement, preekvergoeding, reiskostenvergoeding of andere bedragen: het gaat om het totaal uitbetaalde bedrag. De betreffende (gast)predikant moet zelf in de aangifte de ontvangen bedragen specificeren en verantwoorden. Het is prettig om de totaalbedragen per jaar ook aan de predikant te melden. De predikant kan dit vergelijken met eigen gegevens en maakt zo aannemelijk aan de fiscus welke kosten hij heeft gemaakt.

Per 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst onderscheid tussen een:

  • inhoudingsplichtige uitbetaler
  • niet-inhoudingsplichtige uitbetaler

Is mijn kerk inhoudingsplichtig, ja of nee?
Heeft de kerk een loonheffingennummer? Dan bent u een inhoudingsplichtige uitbetaler.
Heeft de kerk geen loonheffingennummer? Dan bent u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler.

Een loonheffingennummer is een RSIN-nummer (wordt ook gebruikt bij ANBI) aangevuld met “L01”. Kerken die iemand in loondienst hebben (bijvoorbeeld een koster of kerkelijk werker) hebben een loonheffingennummer en moeten periodiek aangifte loonheffing doen.
Bron: belastingdienst.nl

Inhoudingsplichtige uitbetaler
Bent u inhoudingsplichtige uitbetaler, dan bent u vanaf 1 januari 2022 verplicht om zelf uw UBD (Uitbetaling Bedragen aan Derden, voorheen IB47) op te geven. U wordt vanaf dan niet langer hiervoor uitgenodigd door de Belastingdienst (voorheen gebeurde dat bij sommige kerken wel, bij sommige kerken niet). U heeft voor deze opgave de BSN-nummers van de predikanten nodig, evenals het loonheffingennummer van uw kerk.

Alle informatie over de nieuwe wetgeving vindt u via de volgende link. Hier regelt u eveneens het aanleveren van de UBD aan de Belastingdienst, klik hier: Aanmelden voor aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden.

Ook de betalingen aan de eigen predikant moeten worden opgegeven, inclusief vergoedingen en het vrij wonen. De Belastingdienst schrijft: “Als beloningen in natura zijn verstrekt, moeten die naar de waarde in het economisch verkeer worden gewaardeerd.” U bepaalt deze waarde bepalen op basis van de fiscale bijtelling, zie de Materiële Regelingen hoofdstuk VI art. A.c, hier wordt een voorbeeld gegeven van fiscale bijtelling. Het bijtellingspercentage wordt jaarlijks landelijk vastgesteld.

Bronnen:
Belastingdienst: aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden
Handleiding Gegevensaanlevering van uitbetaalde bedragen aan derden (versie wetswijziging 1 januari 2022)
Materiële Regelingen hoofdstuk VI art. A.c

Niet-inhoudingsplichtige uitbetaler
Bent u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler, dan hoeft u de opgave van UBD (Uitbetaling Bedragen aan Derden) alleen te doen als de Belastingdienst u daarom vraagt. Let op: u mag niet de BSN-nummers van de predikanten registreren. Let erop dat u dit aangeeft wanneer predikanten bij u een declaratieformulier inleveren: zij hoeven het BSN-nummer niet aan u door te geven. Doen zij dit wel, leg deze dan niet vast.

Benodigde gegevens predikant
Om bij de (gast)predikant de benodigde gegevens op te vragen kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Declaratieformulier preekbeurt in gastgemeente
Inhoudingsplichtige kerken moeten bij de UBD-opgave ook BSN-nummers van predikanten vermelden. Deze zijn dus vanaf nu opgenomen op het declaratieformulier. Niet-inhoudingsplichtige kerken mogen geen BSN van een predikant vragen.

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk