Menu top

Jaarrekening

Een jaarrekening/jaarverslag is van belang voor een kerkenraad om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. De kerk-/gemeenteleden hebben via VVB en collecten financieel bijgedragen aan de plaatselijke kerk en worden hiermee geïnformeerd over de besteding van deze gelden. De gemeenteleden hebben hier ook recht op. In een tijd van kerkelijke veranderingen is het belangrijk een bruikbaar model voor een financiële verantwoording te hebben. Tevens een model dat door zoveel mogelijk plaatselijke kerken wordt ingezet. Hiermee besparen kerkenraads- en commissieleden tijd om de cijfers goed te kunnen beoordelen. Tijd die beschikbaar komt om passende oplossingen aan te dragen en besluiten te nemen.

Steunpunt Kerkenwerk heeft in 2004 een eerste model aangereikt voor de kerkelijke jaarverslaggeving. Vanaf 2016 heeft de overheid ANBI-instellingen (ook de plaatselijke kerk) verplicht jaarlijks financiële cijfers te publiceren. Toen hebben we het model hierop afgestemd en aangepast o.a. op basis van het model van de PKN-kerken. In 2020 werden ook de NGK-kerken lid van SKW. Daarom hebben we gewerkt aan een uniforme handreiking voor beide denominaties. Steunpunt Kerkenwerk hoopt met dit model een bruikbaar instrument voor de plaatselijke kerken aan te bieden. Reacties en verbeterpunten zijn welkom.

Handreiking jaarverslag en jaarrekening GKv en NGK

Model jaarrekening GKv en NGK
Model grootboekschema rekeningschema GKv en NGK
Een model meerjarenplan

Voor de Excel-experts, met dank aan een plaatselijke kerk:
Voorbeeld jaarrekening 2022 – Excel met gekoppelde tabbladen

 

Gerelateerd

Controle kerkelijke boekhouding Beschikkingsmachtcriterium
© copyright Steunpunt Kerkenwerk