Menu top

Jaarrekening

Een jaarrekening/jaarverslag is van belang voor een kerkenraad om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. De kerk-/gemeenteleden hebben via VVB en collecten financieel bijgedragen aan de plaatselijke kerk en worden hiermee geïnformeerd over de besteding van deze gelden. De gemeenteleden hebben hier ook recht op. In een tijd van kerkelijke veranderingen is het belangrijk een bruikbaar model voor een financiële verantwoording te hebben. Tevens een model dat door zoveel mogelijk plaatselijke kerken wordt ingezet. Hiermee besparen kerkenraads- en commissieleden tijd om de cijfers goed te kunnen beoordelen. Tijd die beschikbaar komt om passende oplossingen aan te dragen en besluiten te nemen.

Het Steunpunt Kerkenwerk heeft in 2004 een eerste model aangereikt voor de kerkelijke jaarverslaggeving. Vanaf 2016 heeft de overheid ANBI-instellingen (ook de plaatselijke kerk) verplicht jaarlijks financiële cijfers te publiceren. Op basis van onze ervaringen leek het goed om het eerste model opnieuw te bezien en zoveel mogelijk af te stemmen op bijv. het model van de PKN-kerken en tevens de ANBI-publicatie hierop af te stemmen. Het Steunpunt Kerkenwerk hoopt met dit model een bruikbaar instrument voor de plaatselijke kerken aan te bieden. Reacties en verbeterpunten zijn welkom.

De informatie in deze handreiking kan ook bruikbaar zijn voor NGK-kerken. Er wordt op dit moment gewerkt aan een uniforme handreiking voor beide denominaties.

Handreiking jaarverslag en jaarrekening

Model jaarrekening GKv 2019
Model grootboekschema rekeningschema GKv 2019
Begeleidend artikel bij model jaarrekening met rekeningschema
Een model meerjarenplan

 

Gerelateerd

Controle kerkelijke boekhouding Beschikkingsmachtcriterium
© copyright Steunpunt Kerkenwerk