Menu top

Identificatie bij banken

Niet alle banken zijn op de hoogte van de (juridische) structuur van kerken. Het kan zijn dat u gevraagd wordt naar een KvK inschrijving. Allereerst is het van belang te weten dat het niet wenselijk is dat u als plaatselijke kerk een KvK inschrijving heeft (tenzij u commerciële activiteiten uitvoert).

De bank heeft bij de identificatie het volgende nodig:
Allereerst een machtiging van uw kerkenraad om de tekenbevoegdheid te regelen. De personen die daarvoor worden aangewezen dienen zich te legitimeren bij de bank.

Standaardbrief machtiging identificatie banken

De Kerkorde om aan te tonen door welk “statuut” u geregeerd wordt.

Tekst Kerkorde 2014

Een brief van de KvK met uitleg waarom u geen plaatselijke inschrijving heeft.

Brief van de KVK over registratie kerkgenootschap

Een verklaring van SKW dat wij u erkennen en herkennen als onderdeel van de GKv-koepel. Deze laatste hebben wij per kerk opgemaakt en kunt u opvragen bij het bureau.

Uw kerk valt voor de inschrijving onder een zogenaamde koepelinschrijving. Soms wil de bank weten welk KvK nummer aan die koepel verbonden is. Dat is:

Gereformeerde Kerken in Nederland
Dossiernummer 09193479
Inschrijvingsgegevens GKv (ook via website KvK te raadplegen in onderdeel Handelsregister).

Gerelateerd

SEPA en IBAN Inschrijving KvK

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk