Menu top

Identificatie bij banken

Niet alle banken zijn op de hoogte van de (juridische) structuur van kerken. Het kan zijn dat u gevraagd wordt naar een KvK inschrijving. Iedere GKv-kerk heeft in 2019 een KvK-nummer toegewezen gekregen (NGK-kerken krijgen deze in 2020). Voor classes is het nog niet noodzakelijk een KvK-nummer te hebben.
Voor plaatselijke kerken staan (in de regel) echter geen bestuurders ingeschreven. Banken kunnen hieruit dus geen informatie over personen afleiden.

De bank heeft bij de identificatie het volgende nodig:

  • Allereerst een machtiging van uw kerkenraad om de tekenbevoegdheid te regelen. De personen die daarvoor worden aangewezen dienen zich te legitimeren bij de bank.

    Standaardbrief machtiging identificatie banken

  • De Kerkorde om aan te tonen door welk “statuut” u geregeerd wordt.

    Tekst Kerkorde online

  • Een verklaring van SKW dat wij u erkennen en herkennen als onderdeel van de GKv-koepel. Deze laatste hebben wij per kerk opgemaakt en kunt u opvragen via info@steunpuntkerkenwerk.nl.

Uw kerk valt ook onder de inschrijving van de zogenaamde koepelinschrijving. Soms wil de bank weten welk KvK nummer aan die koepel verbonden is. Dat is:

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
KvK-nummer: 09193479

Nederlands Gereformeerde Kerken
KvK-nummer: 30277791

Gerelateerd

SEPA en IBAN Inschrijving KvK

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk