Menu top

SEPA, IBAN en Incassant ID

SEPA staat voor Single Euro Payment Area. Een dure afkorting voor een Europese standaard voor betalingsverkeer. IBAN staat voor International Bank Account Number en is de Europese standaard voor bankrekeningnummers. Maar wat betekent dit voor uw kerkelijke boekhouding? En wat houdt SEPA verder in?

Vanaf februari 2014 zijn betalingen alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer IBAN (International Bank Account Number). En gebruikt iedereen de Europese (SEPA-) standaarden voor betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld administraties, systemen en software van bedrijven.

Automatische incasso
Sommige kerken gebruiken automatische incasso voor het ontvangen van VVB. De Euro-incasso werkt met een uniek ‘Incassant ID’. Het Incassant ID is gebaseerd op het KvK nummer van de organisatie. Als u hetzelfde Incassant ID als een andere incassant gebruikt, kunnen incasso-opdrachten worden afgekeurd.
Als NGK- en GKV-kerken hebben wij zowel een een koepelinschrijving in het Handelsregister, als een individuele inschrijving per kerk. Toen het Incassant ID is ingevoerd, bestond de individuele inschrijving nog niet. Daarom bestaat het Incassant ID uit een 4-cijferige unieke toevoeging op het KvK nummer van de koepelinschrijving.

U vindt het unieke nummer van GKv en NGK-gemeenten in een lijst welke u hieronder kunt downloaden:
GKv Kerken Incassant ID
NGK Kerken Incassant ID

Let op: Het kan zijn dat u een ander Incasso ID ontvangt bij een nieuw incassocontract op basis van uw individuele KvK nummer.

Software

Niet alleen voor incasso maar voor de gehele financiële boekhouding moet uw software (indien u daar gebruik van maakt) gebruiken van de juiste IBAN en SEPA. De softwarepakketten Scipio van Hagru, KLA  van Topsoft en Gemeenteleden administratie van OVAS hebben dit in de modules voor de kerkelijke boekhouding op orde.

Gerelateerd

Identificatie bij banken VVB boekhoudprogramma
© copyright Steunpunt Kerkenwerk