Menu top

UBO

Een UBO (ultimate beneficial owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een kerk). Kerken kunnen op twee manieren te maken krijgen met UBO:
1. Kamer van Koophandel UBO-register
2. Meldingsplichtige instellingen

1. Kamer van Koophandel
Over de wijze waarop kerken ingeschreven moeten zijn in het UBO-register van de Kamer van Koophandel wordt nog overlegd met het ministerie van Financiën. Inschrijving moet uiterlijk in maart 2022 gebeuren. Vooralsnog hoeven kerken geen actie te ondernemen. Waarschijnlijk is alleen het landelijk kerkverband verplicht om zich in te schrijven. Mocht er toch actie worden verwacht van plaatselijke kerken dan informeren wij de kerken daarover.

2. Meldingsplichtige instellingen
De meewerkverplichting bij meldingsplichtige instellingen zoals banken, accountants en dergelijke is per 7 juli 2020 ingegaan. Het kan dus zijn dat een bank, bijvoorbeeld voor een klantenonderzoek, u vraagt om een UBO-formulier in te vullen. U vult dan de gegevens van de pseudo-UBO in.

  • Vul bij de optie ‘Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende’ de voorzitter en scriba van uw kerk in. Zie voor meer informatie het kopje ‘Wie is de (pseudo-)UBO van onze kerk?’

Overige in te vullen informatie op het UBO-formulier:

  • naam organisatie: kerkgenootschap + plaatstoevoeging, bijvoorbeeld: Nederlands Gereformeerde Kerk Almere of Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Eindhoven;
  • rechtsvorm: geloofsgemeenschap (die rechtspersoonlijkheid bezit als bedoeld in artikel 2 boek 2 BW) die behoort tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) OF Nederlands Gereformeerde Kerk;
  • KvK-nummer: het eigen KvK-nummer van de plaatselijke kerk.

Let op: samenwerkingsgemeentes kiezen bij het invullen van het formulier voor één van de kerkgenootschappen waartoe zij behoren. NGKV is bijvoorbeeld geen formeel kerkgenootschap. Kies dan voor ofwel het GKv-deel ofwel het NGK-deel.

Wie is de (pseudo-)UBO van onze kerk?
Volgens de wet is de UBO elke natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Een UBO is dus altijd een natuurlijk persoon. Soms is er echter geen UBO, zoals in het geval van onze kerken. In die gevallen moet worden teruggevallen op één of meer pseudo-UBO’s. Dat zijn natuurlijke personen die behoren tot het zogeheten ‘hoger leidinggevend personeel’.

De pseudo-UBO van een kerkgenootschap: de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het statuut, of zo mogelijk als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie.

Bron: Schaap advocaten en notarissen

Onder de pseudo-UBO kunt u in de kerk de voorzitter en scriba verstaan.

Gerelateerd

Identificatie bij banken ANBI boekhoudprogramma
© copyright Steunpunt Kerkenwerk