Menu top

Gewijzigde Arbowet!

1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd! Reden is dat de overheid meer aandacht wil voor preventie en de samenwerking tussen reguliere- en bedrijfsgezondheid.

Tot 1 juli 2018 hebben werkgevers met een lopend contract bij de Arbodienst de tijd om dit aan te passen.

Voor kerken geldt dat deze wijzigingen in de Arbowet enkel van toepassing zijn wanneer zij een werknemer in dienst hebben. Dit zijn kosters, kerkelijk werkers of catecheten met arbeidsovereenkomst. Als het goed is hebben zij allen een lopend contract met een Arbodienst. De Arbodienst zal in de loop van dit jaar met de kerk contact opnemen over de wijzigingen.

Voor predikanten geldt dat zij de officiële status hebben van pseudo-ondernemer. SKW heeft voor hen een contract bij Arbodienst Regiopoortwachters. Predikanten hebben niet direct te maken met deze gewijzigde wetgeving.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk