Menu top

IB47

IB47 is een opgave die een werkgever eenmaal per jaar aan de Belastingdienst moet doen voor betalingen aan hen die niet bij hem in (fictieve) dienstbetrekking zijn, maar ook geen ondernemers zijn.

Formeel meldt de fiscus het volgende:

“U moet de IB47 invullen als u iemand betaalt voor werkzaamheden of diensten en hij voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

– Hij is niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking.

– Hij verricht de werkzaamheden of diensten niet als ondernemer.”

Jarenlang was het voor kerken onduidelijk of het IB47 een verplichting was. Ook de fiscus was daar niet eenduidig in. Wel is het zo dat als de fiscus de kerk benaderd heeft, of de kerk eerder een IB47 heeft ingevuld, zij dat voortaan elk jaar moet doen.

Het IB47 is voor de fiscus een extra controlemiddel om “zelfstandigen” op hun aangiftes te kunnen controleren.

Met name voor de gastpredikant is het daarom aan te bevelen dat hij het totaal van het uitbetaalde bedrag in een jaar opgeeft (preekvergoedingen en reiskosten). De kerk moet het totaal opgeven van het uitbetaalde bedrag in een jaar inclusief alle onkostenvergoedingen. De (gast)predikant maakt zo aannemelijk aan de fiscus welke kosten hij heeft gemaakt.

De invulkaarten IB47 vindt u hier: belastingdienst handleiding IB47

BSN op declaratieformulieren

Op het declaratieformulier vragen penningmeesters enkel voor het invoeren van het IB-47 formulier aan predikanten om een BSN nummer. De fiscus en de Wet Bescherming Persoonsgegevens spreken elkaar op dit punt tegen.

Als een predikant princiële bezwaren heeft tegen het afgeven van zijn BSN voor IB -47 kan hij contact opnemen met zijn fiscaal adviseur over mogelijke consequenties.

 

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk