Menu top

Indexatie lonen en traktementen 2021

De publicaties van de regelingen volgen in december. De indexaties zijn al wel bekend.

Indexatie traktementen

GKv: Per 1 januari 2021 worden de traktementen predikanten verhoogd met 3,3%.
NGK: Per 1 januari 2021 worden de traktementen predikanten verhoogd met 3,22%.

Indexatie salarissen

Per 1 januari 2021 worden de salarissen van kosters en kerkelijk werkers verhoogd met 3,3%.

NB: deze indexatie komt voort uit gemaakte afspraken in het verleden. Gezien de achterstand van indexering t.o.v. andere CAO’s achten we deze verhoging, ook in het kader van de huidige Corona-omstandigheden, verantwoord. Overleg over de nieuwe regelingen, en de mogelijke consequenties van de Corona-crisis, worden begin 2021 opgestart.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk