Menu top

Indexatie traktementen en salarissen definitief

In december 2021 publiceerden wij een tijdelijk loonindexatiecijfer van 1,5% voor de regelingen van 2022. Dit omdat volgens de gebruikelijke methode nog geen publicatie van het CBS beschikbaar was. Als gevolg van het demissionair kabinet zijn vorig jaar binnen de overheidssector te weinig nieuwe CAO’s gesloten om te publiceren per 1 juli 2021. Hierover hadden wij contact met het CBS. De cijfers die later in 2021 wel beschikbaar kwamen liggen ook rond de 1,5%.

In samenspraak met CGMV (beroepsvereniging kosters en Predikantenvereniging) en LUCEO (beroepsvereniging kerkelijk werkers) is daarom besloten het voorlopige cijfer voor 2022 als definitief te beschouwen. Het percentage van 1,5% blijft het gehele jaar gehandhaafd. Een aanpassing met terugwerkende kracht zal dus niet plaatsvinden.

Klik hier om naar de betreffende arbeidsvoorwaardenregelingen te gaan.

Materiële regelingen / WAP-regelingen
Regeling Kosters
Regeling Kerkelijk Werkers

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk